עבודות תזה ודיסרטציות

העבודות המלאות נמצאות באתר הספריה

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 דפוסי השיח של נשים עוצמתיות בספרות הוויקטוריאנית PhD נורית קדם פרופ' אלדעה ויצמן
2021 השוואת דמותו של המתרגם-המרגל בטקסטים ספרותיים לעומת דמותו בטקסטים היסטוריוגרפיים PhD דבורה אברמוביץ פרופ' רחל ויסברוד
2020 התקבלות יצירתו של א"ב יהושע בתרגום לאיטלקית: ספרות מתורגמת כמרחב ביניים בין-תרבותי בעל פוטנציאל תרפויטי PhD שרה פארנצו פרופ' רחל ויסברוד, ד"ר הילה קרס
2019 דער קונצנמַאכער פון לובלין: התמודדות עם מחסרים בתרגום עצמי משותף מיידיש לאנגלית ולעברית MA איתמר רובינשטיין פרופ' רחל ויסברוד
2019 התרגומים לאנגלית בטקסטים מקבילים המלווים תצוגות ארכיאולוגיות במוזיאונים בישראל: רב-לשוניות כמשאב סמלי ופונקציונלי PhD רחל קודיש-ושדי פרופ' רחל ויסברוד
2019 יחסי גומלין הידודיים בתגוביות אירוניות למאמרי עמדה מקוונים באתר של עיתון הארץ: אדוות ושרשורים PhD הלה אתקין פרופ' אלדעה ויצמן
2019 לתרגם את השתיקה ברומנים של קזואו אישיגורו: בחינת של היפותיזת האקספליסיטציה על מספר בלתי אמין PhD נור לסינגר פרופ' רחל ויסברוד
2019 עיבודו של טקסט אמביוולנטי לאופרה: העיבוד של דוד זבה ל-Alice's Adventures in Wonderland מאת לואיס קרול כמקרה מבחן MA יעקב סמרה פרופ' רחל ויסברוד
2019 קוגנייטס בכתוביות של תכניות קומדיה בטלוויזיה ככלי עזר לרכישת שפה זרה PhD נעה ליבמן פרופ' רחל ויסברוד
2019 תרגום עצמי משותף בתסריטים של הטרילוגיה הסנדק MA רינה גפן פרופ' רחל ויסברוד
2018 דימוי היהודים ביצירות ספרות מתורגמות לסינית: הסוחר מוונציה לויליאם שקספיר ואוליבר טוויסט לצ'רלס דיקנס כמקרי מבחן PhD סיו גאו פרופ' רחל ויסברוד
2018 יצוגים עצמיים של סטודנטים המשתתפים בקורס 'מתורגמנות קהילתית' PhD טניה ווינובה פרופ' רחל ויסברוד
2017 The Tragedy of Richard the III לוויליאם שקספיר: היבטים פוליטיים במקור ובתרגומיו לעברית, ובהצגתו בתיאטרון הישראלי בחמישים השנים האחרונות MA גלית יצחק פרופ' רחל ויסברוד
2017 הסתייגות ואירוניה במדור הדעות בעיתונות היומית הכתובה, מחקר השוואתי בין עברית ישראלית לספרדית ארגנטינאית MA ורוניקה זילברשטיין-מיכאלי פרופ' אלדעה ויצמן
2017 פניות בכינויי גוף שני יחיד ותרגומן מצרפתית לכתוביות בעברית בשני סרטים "בין הקירות" ו"יום החצאית" MA מרלן שמעוני פרופ' אלדעה ויצמן
2016 התרגום התוך לשוני והבין לשוני של הסידור מטעם התנועה הרפורמית האמריקאית כביטוי לשינויים באידיאולוגיה של התנועה ולאור האירועים ההיסטוריים והתמורות החברתיות שהתרחשו מאמצע המאה ה- 19 ועד לשנת 2007 MA נורית אליאסף פרופ' רחל ויסברוד
2016 ייצוג השפה הגרמנית בזיקה לייצוג דמות הגרמני בסרטים אמריקאים שיצאו לאקרנים בין השנים 1939 – 1945 MA עדיאלה דיוויס ד"ר הילה קרס
2015 תרגום שמות פרטיים בחדשות לשפת הסימנים הישראלית MA טליה אטינגר פרופ' רחל ויסברוד
2014 "אדפטציה עצמית" – על אדפטציה קולנועית של סופרים ליצירות שלהם – מקרה מבחן John Irving and The Cider House Rules PhD ליאת קול פרופ' רחל ויסברוד
2014 מטפורות בנושא תרגום כפי שנאמרו או שנכתבו על ידי מתרגמים צרפתיים בחמישים השנים האחרונות MA גורדון עדי פרופ' רחל ויסברוד
2013 צריכת תרגום לכתוביות והצלחה ברכישת שפה זרה כפי שהצלחה זו משתקפת בהישגים בלימודים אצל ילדים ובני-נוער תוך התמקדות בתלמידים מתקשים MA ליבמן נועה פרופ' רחל ויסברוד
2013 תעביר, היפרטקסטואליות ואלוזיה בספרו של טרי פראצ'ט Wyrd Sisters MA וולוסין מרגריטה פרופ' רחל ויסברוד
2013 תרגומי אופרה בראי תורת הסקופוס "דון ג'ובאני" כמקרה מבחן MA לוינסקי עדה פרופ' רחל ויסברוד
2012 קולו של המתרגם המובלע בטורים האישיים במהדורה הישראלית של PC Magazine המתורגמת לעברית בין השנים 2001-2005 MA ציבלמן אלה מעיין פרופ' רחל ויסברוד
2011 "אם אין מתיקות בתחתית הפאי, למי אכפת מהקישוט?" על תרגום אוכל ותרבות האוכל בחמישה רומנים ובתרגומיהם לעברית MA עובדיה טליה פרופ' רחל ויסברוד