עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון סטודנט מנחה
2017 The Tragedy of Richard the III לוויליאם שקספיר: היבטים פוליטיים במקור ובתרגומיו לעברית, ובהצגתו בתיאטרון הישראלי בחמישים השנים האחרונות MA גלית יצחק ויסברוד רחל
2017 הסתייגות ואירוניה במדור הדעות בעיתונות היומית הכתובה, מחקר השוואתי בין עברית ישראלית לספרדית ארגנטינאית MA ורוניקה זילברשטיין-מיכאלי ויצמן אלדעה
2017 פניות בכינויי גוף שני יחיד ותרגומן מצרפתית לכתוביות בעברית בשני סרטים "בין הקירות" ו"יום החצאית" MA מרלן שמעוני ויצמן אלדעה
2016 ייצוג השפה הגרמנית בזיקה לייצוג דמות הגרמני בסרטים אמריקאים שיצאו לאקרנים בין השנים 1939 – 1945 MA עדיאלה דיוויס קרס הילה
2016 התרגום התוך לשוני והבין לשוני של הסידור מטעם התנועה הרפורמית האמריקאית כביטוי לשינויים באידיאולוגיה של התנועה ולאור האירועים ההיסטוריים והתמורות החברתיות שהתרחשו מאמצע המאה ה- 19 ועד לשנת 2007 MA נורית אליאסף ויסברוד רחל
2015 תרגום שמות פרטיים בחדשות לשפת הסימנים הישראלית MA טליה אטינגר ויסברוד רחל
2014 מטפורות בנושא תרגום כפי שנאמרו או שנכתבו על ידי מתרגמים צרפתיים בחמישים השנים האחרונות MA גורדון עדי ויסברוד רחל
2013 תעביר, היפרטקסטואליות ואלוזיה בספרו של טרי פראצ'ט Wyrd Sisters MA וולוסין מרגריטה ויסברוד רחל
2013 תרגומי אופרה בראי תורת הסקופוס "דון ג'ובאני" כמקרה מבחן MA לוינסקי עדה ויסברוד רחל
2013 צריכת תרגום לכתוביות והצלחה ברכישת שפה זרה כפי שהצלחה זו משתקפת בהישגים בלימודים אצל ילדים ובני-נוער תוך התמקדות בתלמידים מתקשים MA ליבמן נועה ויסברוד רחל