עבודות תזה ודיסרטציות

העבודות המלאות נמצאות באתר הספריה

שנהסמל מיון סטודנט מנחה
2020 התקבלות יצירתו של א"ב יהושע בתרגום לאיטלקית: ספרות מתורגמת כמרחב ביניים בין-תרבותי בעל פוטנציאל תרפויטי Ph.D שרה פארנצו
2019 התרגומים לאנגלית בטקסטים מקבילים המלווים תצוגות ארכיאולוגיות במוזיאונים בישראל: רב-לשוניות כמשאב סמלי ופונקציונלי Ph.D רחל קודיש-ושדי ויסברוד רחל
2019 קוגנייטס בכתוביות של תכניות קומדיה בטלוויזיה ככלי עזר לרכישת שפה זרה Ph.D נעה ליבמן ויסברוד רחל
2019 דער קונצנמַאכער פון לובלין: התמודדות עם מחסרים בתרגום עצמי משותף מיידיש לאנגלית ולעברית MA איתמר רובינשטיין ויסברוד רחל
2019 תרגום עצמי משותף בתסריטים של הטרילוגיה הסנדק MA רינה גפן ויסברוד רחל
2019 עיבודו של טקסט אמביוולנטי לאופרה: העיבוד של דוד זבה ל-Alice's Adventures in Wonderland מאת לואיס קרול כמקרה מבחן MA יעקב סמרה ויסברוד רחל
2019 לתרגם את השתיקה ברומנים של קזואו אישיגורו: בחינת של היפותיזת האקספליסיטציה על מספר בלתי אמין Ph.D נור לסינגר ויסברוד רחל
2019 יחסי גומלין הידודיים בתגוביות אירוניות למאמרי עמדה מקוונים באתר של עיתון הארץ: אדוות ושרשורים Ph.D הלה אתקין ויצמן אלדעה
2018 יצוגים עצמיים של סטודנטים המשתתפים בקורס 'מתורגמנות קהילתית' Ph.D טניה ווינובה ויסברוד רחל
2018 דימוי היהודים ביצירות ספרות מתורגמות לסינית: הסוחר מוונציה לויליאם שקספיר ואוליבר טוויסט לצ'רלס דיקנס כמקרי מבחן Ph.D סיו גאו ויסברוד רחל