מוקד תרגום בחירום

בצל מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה ב־7.10.2023, החליטה המחלקה לתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר־אילן להקים מוקד תרגום בחירום כדי לסייע לאנשים שאינם דוברי עברית בקבלת שירותים חיוניים בשפתם מארגונים ומוסדות ציבור. לשם כך התגייסו מתורגמניות ומתורגמים מקצועיים בעלי הכשרה וניסיון, רובם בוגרי המחלקה ומרצים בה. הפעילות כולה נעשתה בהתנדבות.

במשך שבעה שבועות סייע המוקד, שנתן שירות ב-11 שפות באמצעות הטלפון, בשיחות רבות וקשות ממגוון מוסדות ציבור ומשרדים ממשלתיים: המטה הממשלתי למשפחות החטופים; המוסד לביטוח לאומי; הסיוע המשפטי של משרד המשפטים; משרד החקלאות, משרד הבריאות, משרד העבודה, משרד התחבורה ועוד.

מרגע הקמת המוקד, נעשה ניסיון לקדם אותו ולגייס תמיכה ממשלתית ופרלמנטרית. למרבה הצער, אף שמשרדי הממשלה התחילו לפתח מודעות לנחיצות ההנגשה הלשונית בעתות חירום והשתמשו בשירות המקצועי שסופק, לא עלה הדבר בעת הזאת.

במבט קדימה חזוננו הוא הקמת רשות לאומית להנגשה לשונית, גוף לאומי האמון על הנגשה לשונית של כל שירותי הציבור בעבור כלל האזרחים והתושבים המתגוררים בישראל. הרשות להנגשה לשונית, שנחוצה לא רק בעתות משבר ומלחמה, תוכל להיות גוף מקצועי שיוכל לבצע, לייעץ, להסביר, לפקח ולאכוף בתחום ההנגשה הלשונית בכלל שירותי הציבור בישראל.

על מוקד התרגום בתקשורת:

The Jewish Press      וואלה        ice         Israel21c           vesty

מוקד תרגום בחירום