עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון סטודנט מנחה
2010 דפוסי הבניית הדימוי והכוח של האם All My Sons במחזה מאת ארתור מילר והשוואת מקור ותרגום MA נדיה סלטון ויצמן אלדעה
2009 האפוס הלאומי הגאורגי עוטה עור הנמר מאת שותא רוסתוילי בתרגום לעברית של בוריס גפונוב - היבטים סגנוניים וספרותיים MA שרמן מאקה
2009 מיכאל שלי לעמוס עוז: הדימוי הציבורי כרכיב מפתח בשיח שבין חנה למיכאל - השוואת מקור לתרגום MA בן-ארי זהר ויצמן אלדעה
2009 המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה: ייחוד פרגמטי בלשונו של הגיבור - השוואת מקור ותרגום MA בן-דוד מור ויצמן אלדעה
2009 הוראת מיומנויות התרגום בבית הספר התיכון והשפעותיה על מיומנות הקריאה בשפה השניה ועל המודעות המטה לשונית. MA אלמוג רותי
2009 הנגשת שירותי בריאות למיעוטים לשוניים: שירות המתורגמנות "קול לבריאות" כמקרה מבחן Ph.D שוסטר מיכל שלזינגר מרים
2008 מילות קריאה ותפקידיהן בספרות הרוסית ובתרגומיה לעברית MA זילברמן (צירלין) אדל ויסברוד רחל
2008 תרגום דיאלקטים בספר "האקלברי פין" מאת מארק טוויין MA אופק אוסנת ויסברוד רחל
2008 התרגום כאמצעי לקידום מודל שירי: ניתוח תרגומו של דורי מנור ל"פרחי הרע" של בודלר במסגרת תיאוריית הרב-מערכת MA לוי מלינסקי ליאורה ויסברוד רחל
2008 מתורגמנות בתי משפט מטעם מדינת ישראל: בחינה ביקורתית של רמת המקצועיות MA סבניה-גבריאל נרי