מולטי-מודליות

התפיסה העומדת מאחורי תחום המחקר היא כי תרגום הוא תופעה שאינה מוגבלת לטקסטים כתובים, אלא מתרחשת בין מערכות סמיוטיות שונות. התרגום יכול להתרחש בין רכיבים שונים של אותו טקסט (לדוגמה, המילולי והחזותי המתקיימים זה לצד זה בספרים מאוירים), או במעבר בין טקסטים שכל אחד מהם יכול להיות מולטי-מודלי בפני עצמו (למשל, ממשחק מחשב לסרט). כלומר, תרגומיהם של שירים, סרטים, ועוד אופנויות, מושפעים לא רק מסוגיות כלליות הנידונות בחקר התרגום, אלא גם מהמשמעות המועברת באמצעים נוספים מלבד המילים. לכן, מדובר בתחום עשיר מאוד של מחקר שאינן מסתפק רק בתרגום הכתוב.לדוגמה, בכלים של חקר התרגום ופרגמטיקה אפשר להגיע לתובנות בנושא הממים האינטרנטיים, שהם יחידות תרבות פופולרית שגולשים פרטיים מעבירים, מחקים או משנים, וכך יוצרים חוויה תרבותית משותפת. למם האינטרנטי מופעים שונים – סרטון, מוזיקה, תמונה או טקסט – ופונקציה חברתית הנעה בין בידור קליל לביקורת ומחאה פוליטית.