תרגום בעידן הדיגיטלי

בעשורים הראשונים במאה ה־21 התחוללו – ומוסיפות להתחולל – תמורות חברתיות־כלכליות וטכנולוגיות בקנה מידה גלובלי. השפעתן של טכנולוגיות תומכות תרגום (computer-assisted translation) וכלי בינה מלאכותית על היבטים שונים בתחום התרגום היא חסרת תקדים. המחקר בתחום בוחן את ההשפעות הללו ודן במשמעותן ובאופנים שבהם הן מעצבות מחדש את מקצוע התרגום ואת תהליכי התרגום ותוצריו. בה בעת, הבנה עדכנית של תופעות אלו בתחום התרגום מסייעת לנו לשפוך אור על העידן הגלובלי והדיגיטלי שבו אנו חיים. על הרקע הזה, אנו עוסקים במחלקתנו בסוגיית ההומוגניזציה והיברידיזציה בתרבות בת־זמננו בראי התרגום; עליית האנגלית כלינגואה פראנקה ושאלות של היררכיות לשוניות, כפי שהן מתבטאות בשדה התרגום; היחס של מתרגמים ולא־מתרגמים כלפי תרגום מכונה ותוצריו; הזיקות בין תאוריות תרגום מרכזיות ובין האתיקה והאסתטיקה של תרגום מכונה ועוד.

חוקרים