יצוגים עצמיים של סטודנטים המשתתפים בקורס 'מתורגמנות קהילתית'

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
שם סטודנט (לועזי): 
תקציר: 

העבודה נכתבה בהנחייה משותפת של פרופ' רחל ויסברוד ופרופ' יואל וולטרס מהמחלקה לאנגלית

תקציר

תקציר בלועזית: