עבודות סמינריון ועבודות קורס

שנה Sort ascending מחבר
תרגום משותף בהתנדבות בעת משברים הומניטריים 2022 רינה גפן
מתורגמנות בבתי משפט: משפטים בין-לאומיים ומקומיים על פשעים שבוצעו במלחמת העולם השנייה 2022 רינה גפן
תרגום, היסטוריה והמלחמה הקרה 2022 יגאל וולט
ספרות ילדים מתורגמת ואידאולוגיה בברית המועצות, 1960-1930 2021 אנסטסיה ליברמן
כל המרבה בבריתות הרי זה משובח 2020 נתלי שטיבלמן
אוריינטליזם ואנטי-אוריינטליזם בתרגומו של ארברי ל"ענק היונה" 2018 רונית רגב-כביר
מאפיינים של בית הדין לעבודה - השלכות על סוגיית המתורגמנות, מקרה מבחן: בית הדין האזורי לעבודה בירושלים 2011 מור חיים רות
מטפורות בנושא התרגום שנאמרו או שנכתבו על ידי מתרגמים ואנשי רוח ותרבות ישראליים בחמישים השנה האחרונות 2010 גורדון עדי
קשיים העולים בתרגום דברי יהדות בהדגשה על תרגום יצירות עגנון 2009 מור-חיים רות
בעיות ופתרונות בתרגום לאנגלית של הסיפור "עגונות" מאת ש"י עגנון 2009 כהן דוריאן