עבודות סמינריון ועבודות קורס

שנה Sort ascending מחבר
ספרות ילדים מתורגמת ואידאולוגיה בברית המועצות, 1960-1930 2021 אנסטסיה ליברמן
כל המרבה בבריתות הרי זה משובח 2020 נתלי שטיבלמן
אוריינטליזם ואנטי-אוריינטליזם בתרגומו של ארברי ל"ענק היונה" 2018 רונית רגב-כביר
מאפיינים של בית הדין לעבודה - השלכות על סוגיית המתורגמנות, מקרה מבחן: בית הדין האזורי לעבודה בירושלים 2011 מור חיים רות
מטפורות בנושא התרגום שנאמרו או שנכתבו על ידי מתרגמים ואנשי רוח ותרבות ישראליים בחמישים השנה האחרונות 2010 גורדון עדי
קשיים העולים בתרגום דברי יהדות בהדגשה על תרגום יצירות עגנון 2009 מור-חיים רות
בעיות ופתרונות בתרגום לאנגלית של הסיפור "עגונות" מאת ש"י עגנון 2009 כהן דוריאן
השוואה פרגמטית בין מקור ותרגום לכתוביות בשלושה דיאלוגים מתוך הסרט הפצוע האנגלי 2009 סידר (פרידמן) טלי
הקול והזעם: מחלוקת וקונפליקט 2008 שרון יהודית
מדינה מדינה ככתבה ועם ועם כלשונו: על התרגום המסקרן למילים המקראיות "(כתונת) פסים" ו"סריס" 2008 אפריאט שרית