ספרים

 • Multimodal Experiences Across Cultures, Spaces and Identities

  Multimodal Experiences Across Cultures, Spaces and Identities

  מחבר ד"ר איילת קוהן ופרופ' רחל ויסברוד

  תקציר

  This book explores the interplay between various semiotic modes in multimodal texts and the ways in which they are employed to express cultural translation, seeking to expand prevailing views of translation and adaptation in light of everchanging social realities. The book brings together work from translation and adaptation studies and multimodality and opens up avenues for new research, making it of interest to scholars in these disciplines as well as fields such as media studies, migration studies and cultural studies.

  (Additional information)

 • Translating the Visual: A Multimodal Perspective

  Translating the Visual: A Multimodal Perspective

  מחבר פרופ' רחל ויסברוד וד"ר איילת כהן

  תקציר

  This book offers insights into the translation and adaptation of illustrated texts in an era in which visual texts are perceived as a dominant perceptual frame for interpreting social and cultural phenomena. Using source texts including illustrated books, comics, graphic novels and animated films, the authors analyze their translations and adaptations to address the works as multimodal entities, in which even the replacement of one component affects the entire whole. Interviews with the artists - writers, illustrators and animators - will shed more light on the observations.

  (Additional information)

 • The Construction of ‘Ordinariness’ across Media Genres

  The Construction of ‘Ordinariness’ across Media Genres

  מחבר פרופ' אניטה פצר ופרופ' אלדעה ויצמן

  תקציר

  Departing from the premise that ‘being ordinary’ is brought into the discourse and brought out in the discourse and is thus an interactional achievement, the contributions to this edited volume investigate its construction, reconstruction and deconstruction in media discourse. Ordinariness is perceived as a scalar notion which is conceptualised against the background of both non-ordinariness and extra-ordinariness.

  (Additional information)

 • Reading Israel, Reading America: The Politics of Translation between Jews

  מחבר ד"ר עמרי אשר

  תקציר

  Reading Israel, Reading America explores the politics of translation as it shapes the understandings and misunderstandings of Israeli literature in the United States and American Jewish literature in Israel. Engaging in close readings of translations of iconic novels by the likes of Philip Roth, Saul Bellow, Bernard Malamud, Amos Oz, A. B. Yehoshua, and Yoram Kaniuk—in particular, the ideologically motivated omissions and additions in the translations, and the works' reception by reviewers and public intellectuals—the book decodes the literary encounter and ongoing cultural dialogue between Israeli and American Jews.

  (Additional information)

 • The Dynamics of Political Discourse

  The Dynamics of Political Discourse

  מחבר פרופ' אניטה פצר, פרופ' אלדעה ויצמן וד"ר לורנס ברלין (עורכים)

  תקציר

  Rethinking Sinclair and Coulthard’s sequentiality-based notion of the follow-up, this volume explores its forms and communicative functions in traditional and contemporary modes of communication (parliamentary sessions, interviews, debates, speeches, op-eds, discussion forums and Twitter) wherein political actors address challenges to their political agenda and to their political face. In so doing, the volume achieves two major advances.

  (Additional information)

 • Follow-ups in Political Discourse: Explorations across contexts and discourse domains

  Follow-ups in Political Discourse: Explorations across contexts and discourse domains

  מחבר פרופ' אלדעה ויצמן ופרופ' אניטה פצר (עורכות)

  תקציר

  This book explores the various forms and functions of follow-ups in a range of political speech events. Follow-ups are conceptualized as communicative acts, in and through which a prior communicative act is accepted, challenged, or otherwise negotiated by ratified participants in the exchange or by third parties.

  (Additional information)

 • Positioning in Media Dialogue: Negotiating roles in the news interview

  Positioning in Media Dialogue: Negotiating roles in the news interview

  מחבר פרופ' אלדעה ויצמן

  תקציר

  This book proposes a socio-pragmatic exploration of the discursive practices used to construe and dynamically negotiate positions in news interviews. It starts with a discursive interpretation of ‘positioning’, ‘role’ and ‘challenge’, puts forward the relevance of a distinction between social and interactional roles, demonstrates how challenges bring to the fore the relevant roles and role-components of the participants, and shows that in news interviews speakers constantly position and re-position themselves and each other through discourse.

  (Additional information)

   
 • לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום

  לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום

  מחבר פרופ' רחל ויסברוד

  תקציר

  הספר מציג את תורת התרגום כתחום-דעת אקדמי רב-פנים באמצעות בחינת מושגי-יסוד וסוגיות מרכזיות בחקר התרגום. הוא עוסק במגוון רחב של נושאים ותופעות – בלשון, בספרות ובתקשורת – מנקודת מבט רב-תחומית הרואה בתרגום חלק בלתי נפרד מזיקות-הגומלין בין תרבויות. בשבעת חלקיו דן הספר בתרגום כנושא להגות ולמחקר, בייצוגי המציאות בקרב דוברי שפות שונות, בהבדלים המבניים בין שפות, בערוצי התרגום השונים – הכתוב, החזותי והמושמע, במושג הנורמה ובגורמים המשפיעים על הכרעות המתרגם. בנוסף לתרגום בין-לשוני דן הספר בתרגום במובנו הרחב, הכולל תעביר של דגמים בין מערכות סמיוטיות שונות, כגון מהספרות לקולנוע, או לקהלי יעד שונים, וביבוא דגמים זרים לתרבות. הספר כולל דוגמאות משפות ומתרבויות שונות, אך בעיקר מעברית.

  (מידע נוסף)

 • בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך

  בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך

  מחבר פרופ' רחל ויסברוד

  תקציר

  הספר בוחן את התמורות שהתרחשו בשירה העברית בשנות החמישים של המאה העשרים על-פי קובצי שירה של אחדים מבכירי המשוררים באותם ימים ודן בשינויים שחלו במגוון תחומים: הדובר והסיטואציה, הלשון המטפורית, הארגון המוסיקלי, הטון, הלשון והתמטיקה. ייחודו של הספר בכך שאינו תופס את ההתפתחויות בשירה כרצף לינארי שבו כל דור מחליף דור קודם, אלא עומד על המפגש בין שלושה דורות של משוררים שהשפיעו זה על זה – דור שלונסקי/אלתרמן, דור הפלמ"ח ודור המדינה. בנוסף למאפיינים הדוריים מציג הספר את הפואטיקה הייחודית לכל אחד מהמשוררים הנידונים בו: נתן אלתרמן, יונתן רטוש, חיים גורי, אמיר גלבוע,  נתן זך, יהודה עמיחי, דוד אבידן ודליה רביקוביץ'.

  (מידע נוסף)