הוראה ומחקר

ד"ר גליה הירש

טלפון
דוא"ל
Galia.Hirsch@biu.ac.il
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  ד"ר גליה הירש השלימה תואר ראשון בלימודים ספרדיים ובמזרח אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים ותארים שני ושלישי בתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר־אילן. את עבודת הדוקטורט כתבה בנושא "בין אירוניה להומור: הצעת מודל פרגמטי מבחין בהתבסס על ניתוח טקסטואלי של יצירות ספרותיות במקור ובתרגום". 

  ד"ר הירש משמשת ראש המחלקה לתרום וחקר התרגום באוניברסיטת בר־אילן משנת 2023, היא זכתה באות מרצה מצטיינת מאת אוניברסיטת בר־אילן לשנת 2018. 

  מחקר

  עקיפות בשיח, הבחנה בין אירוניה להומור; אירוניה והומור בריאיון החדשותי; חקר האירוניה בפרגמטיקה; חקר ההומור בפרגמטיקה: התקבלות הומור בקרב קהלי יעד שונים במדיה החדשה; תיאוריות בפיענוח טקסטים; ניתוח פרגמטי השוואתי בעברית, בספרדית ובאנגלית (וכן בשפת סימנים ישראלית) והשלכותיו בתרגום; הגישה הפרגמטית לחקר התרגום הספרותי, התרגום הספרותי בראי תיאוריית המרחבים המנטליים.

  תרגום הוא אחד המקצועות העתיקים בעולם, ולמרות ההתפתחויות הטכנולוגיות אני מאמינה שבאופן כזה או אחר תמיד יהיה בו צורך. אני החלטתי ללמוד תחום זה כיוון שרציתי לתרגם ספרים ומשום שקריאה היא התשוקה הגדולה שלי. התחלתי את הלימודים במחשבה על הכשרה מעשית, אבל במחלקה לתרגום מלמדים גם קורסים תאורטיים וגם מעשיים, ובמהלך הדרך מצאתי את עצמי נמשכת יותר לכיוון המחקר. כאשר התחלנו לנתח טקסטים בכיתה על פי תפיסות שונות בחקר התרגום ופרגמטיקה, קיבלתי הסבר לאינטראקציות לשוניות רבות שהעסיקו אותי. מאז התחלתי להתעניין מאוד בחשיבה התאורטית בתחום הפרגמטיקה וחקר התרגום. 

  מחקריי עוסקים בניתוח פרגמטי השוואתי של טקסטים ספרותיים ומולטי־מודליים בעברית, בספרדית ובאנגלית, ובהשלכותיו בתרגום, בדגש באסטרטגיות של הנהרה ובראי תאוריית המרחבים המנטליים. בייחוד מעניינים אותי הומור ואירוניה, כיצד הם באים לידי ביטוי וכיצד הם מתקבלים בקרב קהלי יעד שונים ואף ביטוייהם במדיה החדשה: ממים אינטרנטיים, פסאודו־תרגומים, פרודיות וסמני צחוק גרפיים.  

  כשמדובר בתרגום, הקשר בין הרוח למעשה הוא מיידי. מאז ומעולם קיים צורך מעשי בתרגום, ולעתים היכולת לתרגם היא אפילו מצילת חיים. אנו בישראל נוכחנו היטב בנחיצותה של יכולת זו בתקופת החירום שהחלה ב־7 באוקטובר 2023. בזכות ייחודה, המחלקה לתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר־אילן התגייסה והציעה למוסדות ציבור ולארגונים חברתיים אפשרות לספק שירותים חיוניים בזמן אמת לאלה שלא היו יכולים לצרוך אותם עקב פערי שפה, באמצעות מערך תרגום מרחוק של מתורגמנים ומתורגמניות מקצועיים, בוגרים ובוגרות שלנו, שפעלו בהתנדבות. 

  קורסים

  קורס עיוני: מבוא לפרגמטיקה בהקשרים בין־תרבותיים 

  סמינריון: תרגום הומור בגישה פרגמטית 

  סמינריון: תרגום ספרותי בראי המחקר 

   

  פרסומים

   

  1. Hirsch, Galia (2011). Redundancy, irony and humor. Language Sciences 33. 316-329.  

  2. Hirsch, Galia (2011). Between Irony and Humor: A Pragmatic Model. Pragmatics and Cognition 19:3. 530-561.  

  3. Hirsch, Galia (2011). Explicitations and Other Types of Shifts in the Translations of Irony and Humor. Target 23:2. 178-205.  

  4. Hirsch, Galia and Blum-Kulka, Shoshana (2014). Identifying Irony in News Interviews. Journal of Pragmatics  70. 31-51.  

  5. Hirsch, Galia (2015). Whose Side Are We On? Viewers' Reactions to the Use of Irony in News Interviews. Pragmatics 25:2. 149-178.  

  6. Hirsch, Galia (2017). Who is the Victim? On the relationship between the source of the echoic mention and the target of the irony. Text&Talk 37:2. 189-211.  

  7. Hirsch, Galia (2017). Humor Appreciation in the Digital Era: Comparing the Ranking of Internet Jokes and Humor Mechanisms. Lingua 197. pp. 123 ff. DOI information: 10.1016/j.lingua.2017.06.016  

  8. Hirsch, Galia (2017). Translation, Humor and Mental Spaces. International Studies in Humour 6:1. 81-95.   

  9. Hirsch, Galia (2018). “We’-Narrations״: on the Use of the First-Person Plural in Literature. American Research Journal of English and Literature. 4:1. 1-13. 

  10. Schuster, Michal and Galia Hirsch (2018). Modality Induced Voids in Translation: The Case of Hebrew and Israeli Sign Language. Sign Language Studies 18:2.  

  11. Hirsch, Galia (2019). Hitler’s out of Dope:  A cross-cultural examination of humorous pseudo-translations. Journal of Pragmatics 149. 25-39.  

  12. Hirsch, Galia (Published online: 6 April 2020). It’s all in the attitude: parodies of Rachid Taha and Seu Jorge. Translation and Interpreting Studies. http://doi.org/10.1075/tis.19004.hir  

  13. Hirsch, Galia (2020). Adequate contextual explicitation in translation. Target 32:3. 456-481. https://doi.org/10.1075/target.19143.hir  

  14. Hirsch, Galia (2020). Humorous and Ironic readers’ comments to politician’s post on Facebook: The case of Miri Regev. Journal of Pragmatics 164. 40-53. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2020.04.012 A+ 

  15. Hirsch, Galia and Enora Lessinger (2020). Obscuring the speaker’s stance: When explicitating results in implicitation. Meta 65: 3. pp. 20.  

  16. Hirsch, Galia (2023). Blending Parody: The Case of My Corona. Lodz Papers in Pragmatics 19.1: x–xx Special issue on Expressivity and….  https://doi.org/10.1515/lpp-2023-000x 

  17. Hirsch, Galia and Pnina Shukrun-Nagar (2023). Flirting with the Israeli Prime Minister, humorously. The European Journal of Humour Research 11: 2. 20-36. https://doi.org/10.7592/EJHR.2023.11.2.789 

  18. Shukrun-Nagar, Pnina and Galia Hirsch (accepted for publication). What Kind of Laughter? The Triple Function of “Hhh” as a Contempt, Interpretation, and Intention Marker. Pragmatics (Q1 in Language and Linguistics) 

  ספרים 

  19. Livnat, Zohar, Shukrun-Nagar, Pnina and Hirsch, Galia (2020). The Discourse of Indirectness.  Discourse and Beyond series, John Benjamins. Doi 10.1075/pbns.316 

  פרקים בספרים 

  20. Hirsch, Galia (2020). Irony, Humor or Both? The Model Revisited. In: Livnat, Z., Shukrun-Nagar, P. & Hirsch, G. (eds.). The Discourse of Indirectness. Discourse and Beyond series, John Benjamins, pp. 19-39. 

  פרסומים בעברית  

  21. Hirsch, Galia and Elda Weizman (2005). On the interpretation of irony and its translation: Catch 22 by Joseph Heller as a case in point. In: Z. Livnat & T. Wolf-Monzon (eds.), Criticism and Interpretation 38, pp. 197-218.  

  22. Hirsch, Galia (2013). On Humor and Translation Limits. Humor Mekuvvan Journal 2. 23-42.  

  23. Hirsch, Galia (2014). “Hayei Madaf” as a Parody of Different Genres. Balshanut Ivrit 68. 19-38.  

   

  מידע נוסף

  ד״ר גליה הירש, ראש המחלקה לתרגום וחקר התרגום  

  דרגה בסגל: מרצה בכירה/ פרופ' חבר/ פרופ' מן המניין  

  טלפון: 03-5318227 

  דוא"ל: Galia.Hirsch@biu.ac.il 

  משרד: בניין קורט ללימודי שפות 1004, חדר 206 

  התמחות

  Dr. Galia Hirsch is a senior lecturer at the department of Translation and Interpreting Studies, Bar-Ilan University. Her research interests lie in the intersection between Pragmatics and Translation Studies, specifically in the study of irony and humor as different indirect discourse patterns. She conducts comparative pragmatic analysis of literary and multimodal texts in Hebrew, Spanish, and English, studying the implications for translation, with a focus on explicitation strategies; while uniquely applying Conceptual Blending into Humor Research and Translation Studies. Her study of humor and irony extends to the new media, including: Internet memes; pseudo-translations; parody; and graphic laughter markers.

   

  Galia Hirsch es profesora titular en el Departamento de Estudios de Traducción e Interpretación de la Universidad Bar-Ilán. Sus intereses de investigación se encuentran en la intersección entre la Pragmática y los Estudios de Traducción, específicamente en el estudio de la ironía y el humor como distintos fenómenos de discurso indirecto. Realiza análisis pragmático comparativo de textos literarios y multimodales en hebreo, español e inglés, y sus implicaciones para la traducción; con un enfoque en las estrategias de explicitación; ademas de aplicar de manera única la Teoría de la Integración Conceptual a la investigación del humor y la traductología. Su estudio del humor y la ironía se extiende a los nuevos medios, e incluye: memes interétnicos; pseudo-traducciones; parodias; y marcadores gráficos de risa.

   

  גליה הירש מרצה בכירה במחלקה לתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר-אילן. היא עוסקת בחיבור בין פרגמטיקה לחקר התרגום, בייחוד בחקר האירוניה וההומור כתופעות עקיפות נבדלות. מחקריה עוסקים בניתוח פרגמטי השוואתי של טקסטים ספרותיים ומולטי-מודליים בעברית, בספרדית ובאנגלית, ובהשלכותיו בתרגום, בדגש על אסטרטגיות של הנהרה ובראי תיאוריית המרחבים המנטליים. עניינה בהומור ובאירוניה כולל את התקבלותם בקרב קהלי יעד שונים ואת ביטוייהם במדיה החדשה: ממים אינטרנטיים, פסאודו-תרגומים, פרודיות וסמני צחוק גרפיים.

  תאריך עדכון אחרון : 26/02/2024