מיקום ודרכי הגעה

המחלקה נמצאת בקמפוס הצפוני, בבניין ללימודי שפות ע"ש פרד וברברה קורט (1004). בקומה 2 נמצאת מזכירות המחלקה וכן חדרי המרצים.  למפת הקמפוס