תואר שלישי בתרגום וחקר התרגום

 

להרשמה

 

להורדת הסבר מפורט למועמדים למסלול הדוקטורט

 

הלימודים מיועדים לבעלי תואר שני שכתבו תזה, בכל תחום שהוא. ציון הסף הוא 85 בקורסי התואר השני ובתזה. מי שלא כתב תזה במהלך לימודיו לתואר השני יצטרך לכתוב תזה במחלקה ולהשיג ציון 85 ומעלה כתנאי לקבלתו כתלמיד לתואר השלישי.

הלימודים לתואר השלישי כוללים גם קורסים עיוניים וסמינריונים. כדי לכתוב דיסרטציה יש להשיג ציון 86 ומעלה בקורסים אלה. במידת הצורך יופנו התלמידים לקורסים נוספים (לרבות קורסים במחלקות אחרות), בכפוף לנושא מחקרם, בהתייעצות עם המנחה ועם ראש המחלקה.

תחומי המחקר כוללים, בין השאר: תרגום ספרותי, תרגום לאמצעי התקשורת האלקטרוניים, דפוסי עקיפות בתרגום, תהליך התרגום, תרגום בהקשריו ההיסטוריים, תרגום בעידן הדיגיטלי, תרגום וזהות יהודית, התרגום הבין-לשוני ומעבר לו, תולדות התרגום לעברית, מאגרים טקסטואליים בחקר התרגום, מחקר בין-לשוני משווה והשלכות לתרגום.

כל סטודנט יידרש להשתתף בסמינר המחלקתי ובסמינר לתלמידי מחקר. כמו כן, יעמוד הסטודנט בכל דרישות האוניברסיטה לתואר שלישי, כפי שמפורט בידיעון. הגשת הצעת המחקר וכתיבת עבודת הדוקטור תהיינה על-פי דרישות הוועדה לתואר שלישי כמפורט בידיעון. 

 

למידע נוסף על לימודי תרגום באונ' בר-אילן, הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר דרך עמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318227