תואר שלישי בחקר התרגום

להרשמה

להורדת הסבר מפורט למועמדים למסלול הדוקטורט

הלימודים מיועדים לבעלי תואר שני שכתבו תזה, בכל תחום העשוי להשיק לנושאים הרחבים והמגוונים הנידונים במחקר התרגום. ציון הסף הוא 85 בקורסי התואר השני ובתזה. מי שלא כתב תזה במהלך לימודיו לתואר השני יצטרך לכתוב תזה במחלקה ולהשיג ציון 85 ומעלה כתנאי לקבלתו כתלמיד לתואר השלישי; הוא אף עשוי להצטרך להשלים קורסים במחקר התרגום, על פי דרישות ועדת הקבלה.

הלימודים לתואר השלישי כוללים גם קורסים עיוניים וסמינריונים. כדי לכתוב דיסרטציה יש להשיג ציון 86 ומעלה בקורסים אלה. במידת הצורך יופנו התלמידים לקורסים נוספים (לרבות קורסים במחלקות אחרות), בכפוף לנושא מחקרם, בהתייעצות עם המנחה ועם ראש המחלקה.

בקורסי המבוא הסטודנטים קוראים מאמרים שנכתבו בנושא ומיישמים את הנלמד בניתוח טקסטים. קורסים לדוגמה הם: תרגום וזהות יהודית: מפגש ישראלי-אמריקני; תרגום ואידיאולוגיה; סוגיות יסוד בתרגום: בין הצורני והחברתי; מבוא לפרגמטיקה בהקשרים בין תרבותיים; שיטות מחקר בתורת התרגום; דתות ותרגום; תרגום ושכניו. בסמינריונים הסטודנטים מתעמקים בנושא מסוים ויכולים לכתוב עבודת חקר בנושא זה. סמינריונים לדוגמה הם: המרחב התוך-לשוני והרב-לשוני: השלכות לתרגום; תרגום ספרותי; תרגום הומור בגישה פרגמטית; תרגום במאה ה-21; תרגוםבין זיכרון והיסטוריה; המתרגם בחברה והחברה בתרגום: תרגום בין צירי החברה והזמן.

כל סטודנט יידרש להשתתף בסמינר המחלקתי, בפורום לכותבי תזה ודוקטורט ובקורס סדנת כתיבה באנגלית. כמו כן, יעמוד הסטודנט בכל דרישות האוניברסיטה לתואר שלישי, כפי שמפורט בידיעון. הגשת הצעת המחקר וכתיבת עבודת הדוקטור תהיינה על-פי דרישות הוועדה לתואר שלישי כמפורט בידיעון. חשוב לציין שההרשמה לדוקטורט כשלעצמה אינה מבטיחה כתיבת דוקטורט במחלקה; זו תלויה, כפי שמוצג בהסבר למועמדים בקישור לעיל, במציאת מנחה ונושא מחקר המצוי בתחום התמחות המנחה, ובהתקדמות בעבודה בהתאם לדרישות המנחה והועדה לתואר שלישי במחלקה.

למידע נוסף על לימודי תרגום באוניברסיטת בר-אילן, אנא צרו עמנו קשר במייל trans@biu.ac.il  או בטלפון: 03-5318227