מתורגמנות במגזר הציבורי

מתורגמנות קהילתית, או מתורגמנות במגזר הציבורי, היא תחום התרגום בעל־פה המתבצע בין נותן שירות (בריאות, רווחה, חינוך, אכיפת חוק וכולי) ובין מקבל שירות שאינם דוברים את אותה השפה. רוב התרגום בהקשר זה הוא תרגום עוקב, והוא יכול להתבצע פנים אל פנים או מרחוק.

מאז שנות ה־90 של המאה שעברה, תחום זה מוכר כענף נפרד בחקר המתורגמנות, לאור מאפייניו הייחודיים – פערים ביחסי הכוח בין הצדדים, דילמות מקצועיות, מעמדם של המתורגמנים והמתורגמניות במפגש המשולש, וכמובן, תחומי התוכן. ענף זה מתפצל לענפי משנה: מתורגמנות בתחום הבריאות (ובריאות הנפש), מתורגמנות באכיפת החוק (משטרה, בתי משפט, שירותי כליאה), מתורגמנות חינוכית, מתורגמנות לפליטים ומבקשי מקלט ועוד.

בעולם הגלובלי, שבו חיות במדינות קבוצות מיעוטים לשוניים ותרבותיים – בין שילידיים (כמו דוברי ערבית בישראל) או מהגרים (עולים חדשים, מהגרי עבודה ופליטים) – גובר הצורך בהנגשת שירותים חיוניים לשפות שונות, כדי שכלל התושבים יוכלו לצרוך שירותים ולממש חובות וזכויות בסיסיות ללא קשר לשפה המדוברת בבתיהם. עם זאת, בחלק מהמדינות תחום זה טרם הוכר כמקצוע, ולפיכך אין בו השקעה של הון, הכשרות או מחקר.

חוקרים