עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון סטודנט מנחה
2012 קולו של המתרגם המובלע בטורים האישיים במהדורה הישראלית של PC Magazine המתורגמת לעברית בין השנים 2001-2005 MA ציבלמן אלה מעיין ויסברוד רחל
2012 התרגום החינוכי: תפיסת העצמי של מתורגמנים לשפת סימנים בכיתות משולבות MA גלי איגלברג שלזינגר מרים
2011 הנושאים המרכזיים בספרה של הארייט ביצ'ר סטו "אוהל הדוד תום" ובתרגומיו לעברית וביטוים באיורים MA משה הדס ויסברוד רחל
2011 תעביר בתוך השפה והספרות האנגלית: יצירות בעקבות jane eyre כמקרה מבחן. MA קמינסקי חנה ויסברוד רחל
2011 הפולמוס סביב שמות פרטיים, מחסרים ותחדישים בתרגומים לעברית של שר הטבעות כביטוי לחילופי נורמות MA אברם אנקה גבריאלה ויסברוד רחל
2011 עקבות ההביטוס בתרגום: כיצד משתקפות זהויותיהם של מתרגמי ספרי מחמוד דרוויש לעברית בתרגומיהם MA סילברמן נתנאל
2011 "אם אין מתיקות בתחתית הפאי, למי אכפת מהקישוט?" על תרגום אוכל ותרבות האוכל בחמישה רומנים ובתרגומיהם לעברית MA עובדיה טליה ויסברוד רחל
2010 השונה והדומה בתרגום משחקי מילים לכתוביות ולדיבוב בסרטים מצוירים MA סתו לב-רן נירה שלזינגר מרים
2010 אירוניה והומור בסירה אחת: היחס בין מערך המשתתפים לבין אירוניה והומור ב-Three Men in a Boat לג'רום ק' ג'רום, והשפעתו על שלושה מתרגומיו לעברית MA פרידמן-סידר טלי
2010 השפעת האמריקניזציה של התרבות הישראלית על התרגום הספרותי מאנגלית לעברית במחצית השנייה של המאה ה-20 MA רובינשטיין דינה ויסברוד רחל