כתיבת סמינרים ועבודות סוף קורס

ההנחיות הבאות הן כלליות בלבד.

 לפניכם קווים מנחים למבנה העבודות ולמאפייניהן. בכל קורס יפרטו המרצים את דרישותיהם ואלה יהיו המחייבות.

כמו כן, אנו ממליצים לעיין בעבודות לדוגמה, הנמצאות באתר המחלקה.

 

הנחיות כלליות

יש לכלול בכל עבודה רשימה ביבליוגרפית מסודרת, הכתובה כולה על פי אותו פורמט.

מומלץ: רווח 1.5, גופן בגודל 12 (בכל מקרה, לא פחות).

בטענות ובקביעות שלכם בגוף העבודה, יש להפנות לפריטים מן הספרות המחקרית המופיעים בביבליוגרפיה, כולל מספרי עמודים. שימו לב, ויקיפדיה אינה רפרנס קביל בעבודה אקדמית.

 

עבודת סוף קורס

אורך העבודה: 10-6 עמודים ממוספרים.

עבודת ההשתתפות תתייחס הן למאמר שיבחר הסטודנט והן לאופן שבו המאמר מתקשר למה שנלמד במהלך הסמינר. הסטודנט יקשר את מאמרו לפחות ל-3  מקורות נוספים, שיכולים להיות חדשים או כאלה שנלמדו במהלך הקורס; הקשר יכול להיות על דרך: הניגוד, ההשלמה, ההקבלה או כל סוג אחר של קישור הגיוני, מוסבר ומנומק, שמעיד על הבנה.

ניתן לבחור בהצגת זווית מסוימת של המתרחש בעולם המחקר (הסטטוס החברתי והאקדמי של תוכניות להכשרות מתורגמנים לשפת סימנים, לדוגמא) או  להתמקד במאמר עצמו ובקשר שלו עם החומרים.

בחלקים המתארים את המאמר יש לכלול את הנושאים הבאים:

- הגדרות, רקע תיאורטי

- שאלת מחקר/היפותיזה

- מהלך המחקר

- ממצאים

- מסקנות

- מדוע נושא המאמר חשוב, מעניין רלוונטי?

- הצעה לדרך נוספת לבחון או להדגים את הנטען במאמר (למשל מקרה אחר, שפות אחרות, שיטה אחרת)

מומלץ גם להוסיף ביקורת (מנומקת!) שלכם על נקודות שונות במאמר.

 

עבודת סמינר:

  • אורכה של העבודה הסמינריונית: 30-20 עמודים, כולל ביבליוגרפיה.
  • העבודה תתבסס על עשרה מקורות מחקריים לכל הפחות. אלה יופיעו גם ברשימה הביבליוגרפית שבסוף העבודה.
  • העבודה תהיה מחולקת לפרקים, בעמודים ממוספרים. לדוגמה של מבנה עבודה ניתן לעיין בעבודות הסמינר המוצגות באתר המחלקה.
  • העבודה על הסמינר תתקדם בהדרגה בהנחיית המרצה.

ישנם שני סוגי עבודות סמינר, שימו לב שלא כל האפשרויות קיימות בכל קורס.

 

1.    ההנחיות לסמינריון מחקרי:

העבודה צריכה להתחיל בפרק מבואי המסביר:

1) מה אתם מתכוונים לעשות בעבודה

2) כיצד אתם מתכוונים לעשות זאת,

3) באיזה אופן הדבר תורם לידע שלנו

בהמשך צריך להופיע פרק המציג את המחקר הקיים בנושא שלכם, בקצרה ובאופן הכללי ביותר (כמו:  תרגום וטכנולוגיה בתקופתנו), ואז עוברים לסקירה קצרה של ספרות המחקר בתחום המסוים שאתם מתמקדים בו (כמו, היחס של מתרגמים לטכנולוגיות CAT). כאן אפשר לציין את מה שאתם מאמצים מהספרות המחקרית – את הנחות היסוד והמתודולוגיה שאתם בוחרים להשען עליהבעבודה שלכם.

רצוי היה שפרק זה יהיה רלוונטי בצורה ישירה למטרות ולממצאים המחקריים שלכם שיבואו בהמשך. כלומר, שמה שתבחרו להזכיר בו יעבור דרך המסננת של מטרות העבודה הספציפית שלכם, ומה שלא רלוונטי – יישאר בחוץ.

(זה אומר שלפעמים צריך לחזור ולערוך את הפרקים האלה מחדש, להוריד או להוסיף דברים ולחדד ניסוחים, אחרי שמסיימים את העבודה כולה, וזאת לאור מה שמצאתם וטענתם בפרק הממצאים שלכם. העריכה הזו אמורה להפוך את הפרקים האלה ל"פיגומים" רלוונטיים התומכים ב"קומה העליונה" שתבוא אחריהם.)

כעת צריך להופיע הפרק המרכזי של העבודה, שבו אתם יכולים ראשית לציין שוב בקצרה את המתודולוגיה שלכם (כמו, ראיונות עם מתרגמים, סקירת שיח עיתונאי על טכנולוגיות תרגום, השוואת תרגומי מכונה למקור, וכו') ומה שאתם מתכננים להראות. בהמשך יש להציג ולנתח בהרחבה את הממצאים שלכם. הממצאים הם החלק העיקרי של העבודה, הם התרומה שלכם לידע הקיים במחקר. זוהי "הקומה העליונה" של העבודה שלכם.

לבסוף מגיע פרק הסיכום, שמסכם את הממצאים ואת השלכותיהם, קושר אותם לידע הקיים במחקר, ואם רוצים, מעלה כיוונים אפשריים למחקר עתידי.

ואז – הביבליוגרפיה (ראו בעבודות לדוגמה באתר המחלקה).

 

2.    ההנחיות לסמינריון מאמרים:

מטרת העבודה הזו היא לסקור בצורה מעמיקה ארבעה מאמרים בתחום מסוים, ולקשור בין הממצאים שלהם בדרך מסוימת.

העבודה צריכה להתחיל בפרק מבואי המסביר:

1)    מה אתם מתכוונים לעשות בעבודה

2)    כיצד אתם מתכוונים לעשות זאת

3)     באיזה אופן הדבר תורם לידע שלנו

בהמשך צריך להופיע פרק המציג את המחקר הקיים בנושא שלכם בקצרה ובאופן הכללי ביותר (כמו, תרגום וטכנולוגיה בתקופתנו), את הנושא שבו מתמקדים המאמרים שתציגו (כמו, היחס של מתרגמים לטכנולוגיות CAT), את כותרות המאמרים, את שמות מחבריהם ואת שנת פרסומם.

כעת, אמורים להופיע ארבעה תתי-פרקים שכל אחד מהם מוקדש להצגת מאמר ספציפי (הנושא שלו, המתודולוגיה שלו, הממצאים והמסקנות שלו). הבחירה של המאמרים היא קריטית כאן; היא חלק אינטגרלי מהעבודה. כבר בשלבי הקריאה של המאמרים, כשאתם מתלבטים מה לבחור, מומלץ לנסות לחשוב באילו אופנים הם מתקשרים זה לזה.

כעת, אמור להופיע הפרק הקושר בין הממצאים, המתודולוגיות והמסקנות של המאמרים הנידונים. זה לב העבודה. בפרק זה, עליכם לעשות אינטגרציה של הידע העולה מהמאמרים שסקרתם, ולחשוב בצורה יצירתית על מה שאנחנו יכולים ללמוד מהאינטגרציה הזו. עליכם לקבוע, למשל, באילו אופנים המאמרים תומכים בטענות אלה של אלה, או מעדנים ואפילו סותרים אלה את אלה.

הנקודה החשובה כאן היא שהסמינריון לא אמור להיות רשימה בלתי-תלויה של מאמרים; אמור להיות ערך מוסף להצגה המשותפת של המאמרים הספציפיים שנבחרו ולניתוח שלהם, זה ביחס לזה.

לבסוף מגיע פרק הסיכום, שמסכם את הניתוח שלכם, ומציג מהן ההשלכות האפשריות של מסקנותיכם למחקר עתידי.

ואז – הביבליוגרפיה (ראו בעבודות לדוגמה באתר המחלקה).

 

לוחות זמנים:

  • למעט מקרים חריגים, את עבודת הסמינריון יש להגיש עד היום האחרון של חופשת הקיץ, כלומר, יום לפני תחילת סמסטר א' של שנת הלימודים הבאה (לוח השנה האקדמי מופיע באתר בר-אילן).
  • אם תצטרכו הארכה מעבר לכך, עליכם למלא טופס בקשה להגשת עבודה באיחור, המצריך הסבר על הסיבות לבקשת ההארכה. הטופס קיים באתר בר-אילן.
  • בהנחה שהסיבות מוצדקות ועברו את אישור הוועדה המחלקתית, הטופס מועבר לאישור הוועדה הרלוונטית בבית הספר ללימודים מתקדמים והיא הפוסק הסופי בנוגע להארכה.

עבודות לדוגמה

  1. השמטות בתרגומי הספר
  2. תרגום הומור בגישה פרגמטית