חובות קורסים ובחינות דיפלומה במחלקה

 

  • שיעורים עיוניים  

   רצוי לסיים את ארבעת השיעורים העיוניים בשנה א' של הלימודים.

  

  • שיעורים סמינריונים  

   עליכם לבחור ארבעה שיעורים סמינריוניים במשך כל שנות  התואר. הם מתוכננים במערכת של שנה ב'. ניתן לקחת סמינריון אחד במהלך שנה א'.           

 

שיעורים מעשיים  

יסודות התרגום בע"פ (ס"א), תרגום בע"פ למתחילים מאנגלית לעברית (ס"ב), תרגום בע"פ למתחילים מעברית לאנגלית (ס"ב); תרגום עסקי, שיווקי ועיוני מעברית לאנגלית (שנתי), כלי תרגום בשרות המתרגם (ס"א) ומיומנויות תרגום בכתב מאנגלית לעברית למתחילים (ס"ב).

 

  • במסלול רוסית, בקורסי המיומנות בתרגום בכתב ובע"פ שנה א' ההשתתפות ועמידה בכל הדרישות בקורסים שלהלן הם תנאי להשתתפות בקורס המתקדם באותו נושא בשנה ב':

יסודות התרגום בע"פ (ס"א), תרגום בע"פ למתחילים מעברית רוסית (ס"ב), תרגום בע"פ למתחילים מאנגלית לרוסית (ס"ב); תרגום בע"פ למתחילים מרוסית לעברית (ס"ב), תרגום בכתב למתחילים מעברית לרוסית, תרגום בכתב למתחילים מאנגלית לרוסית, תרגום בכתב למתחילים מרוסית לעברית.

  

  • בכל המסלולים,תלמידי שנה ב' שילמדו תרגום בע"פ למתקדמים יהיו פטורים מהשתתפות בסמינריון אחד מתוך הארבעה הנדרשים לסיום התואר .

 

- חובה לסיים את קורס הסגנון בשפה הזרה בשנה שבה הוא ניתן .

- קורסים נוספים שיש להירשם אליהם: שנה א' - סגנון עברי, שנה ב' - עריכת תרגום. סטודנטים במסלול רוסית שהמרצים ימליצו להם על כך, יירשמו במקום קורס סגנון עברי לקורס אוריינטציה 50-310-01.

  

  • בחינות דיפלומה  - בחינות רשות

ניתן לגשת לבחינת הדיפלומה בע"פ לכל הכיוונים רק לאחר סיום קורסי התרגום בע"פ למתקדמים.

ניתן לגשת לבחינת הדיפלומה בכתב לכל הכיוונים רק לאחר סיום קורסי התרגום בכתב למתקדמים  ואת החובות בשיעורי סגנון עברי (01-020-50), עריכת תרגום (50-120-01) וסגנון בשפת התרגום השנייה.  

  

תלמידים במסלול א' (עם תזה) שנה ב' ומעלה ירשמו גם לקוד 01-1300-50.  

תלמידים הרשומים לתואר שלישי ירשמו גם לקוד 01-160-50.  

על כל הסטודנטים להשתתף בסמינר המחלקתי בכל שנה בה לומדים לתואר

במחלקה 50-999-01.

סטודנטים במסלול עם תזה ודוקטורנטים ירשמו גם לקוד 50-909-01 (סמינר כותבי תזה) ו- 50-165-01 (קורס כתיבה אקדמית באנגלית).

  

יש להירשם תחילה לקורסי החובה ורק אח"כ לקורסי הבחירה .

  

תלמידים במסלולים רוסית, ערבית, ספרדית וצרפתית:  

חובה לסיים את קורסי התרגום בכתב ובע"פ בשנה שבה הם ניתנים .

  

עפ"י חוקי האוניברסיטה במשך לימודי התואר יש להירשם ל-8 נ"ז בלימודי יסוד ביהדות. בוגרי בר אילן ילמדו 4 נ"ז בלבד.