תרגום והיסטוריה

בשנים האחרונות מוקדשת תשומת לב מחקרית רבה לזיקות הפוריות בין חקר התרגום למחקר ההיסטורי. במפגש הבין־תחומי הזה נידונים ההבדלים בין תאוריות מתחרות של תרגום על סמך הנחותיהן ההיסטוריות (או הא־היסטוריות); עומדים על הדרכים המגוונות שבהן שימש התרגום ככלי לעיצוב הזיכרון ההיסטורי של חברות ושל לאומים; ובוחנים כיצד מגמות היסטוריות מלמדות אותנו על היבטים ייחודיים של התרגום כפרקטיקה שנושאת משמעות קולקטיבית, וכיצד התרגום חושף רגעים והתרחשויות שיש להם משמעות היסטורית. במחלקתנו, אנו עוסקים בתרגום בהקשריו ההיסטוריים כדי לשפוך אור על יחסי יהודים־נוצרים בתקופות שונות; אידאולוגיות של שפות־לאום; מתחים ביחסי מולדת־תפוצה; מתחים בין שכבות היסטוריות שונות של אותה שפה; זיכרון השואה; הגירה בהקשריה התרבותיים ובנושאים נוספים.