לימודי תעודה בתרגום

תכנית זו מתמקדת בהכשרה מקצועית ובסיומה אפשר לגשת לבחינות הסמכה בתרגום בכתב ובעל-פה. הלימודים נמשכים כשנתיים, יומיים בשבוע, וכוללים 8-12 קורסים מעשיים ו-4 קורסים עיוניים (אפשר להמיר שני קורסים עיוניים בסמינר אחד בשנה ב'). ההשתתפות בתכנית היא על בסיס שאלון התאמה וראיון.

קורסים מעשיים

לימודי התעודה מכשירים את בוגריהם לתרגום בכתב ובעל-פה בהתאם לדרישות השוק, ותוך זיקה למחקר האקדמי בתחומים אלו. מדי שנה נפתחות שתי מגמות לשוניות בתרגום: עברית<>אנגלית ועברית<>צרפתית. כמו כן נפתחות בכפוף למספר המתקבלים המגמות עברית<>ערבית, עברית<>רוסית (במסלול זה מוצעים גם שיעורי תרגום מאנגלית לרוסית) ועברית<>ספרדית.

במגמות לשוניות שאינן נפתחות כל שנה – עברית<>ערבית, עברית<>רוסית ועברית<>ספרדית – חשוב להשתתף במלוא מכסת השיעורים המעשיים במועדם, שכן דחייתו של קורס מעשי משנה לשנה עלולה לחייב הפסקת לימודים והמתנה של שנה או יותר להשלמת התכנית.

במהלך שיעורי התרגום בכתב ובעל-פה משפה א' (החזקה) לשפה ב' ולהפך (לכל כיוון קורסים נפרדים) נלמדים נושאים רבים ומגוונים. המטרה היא ללמד את עקרונות התרגום, להעשיר את אוצר המילים של הסטודנטים ולהרחיב את ההשכלה הכללית הנחוצה למתרגם.

שיעורי התרגום בעל-פה, המתקיימים בארץ רק באוניברסיטת בר-אילן,  נלמדים במעבדה משוכללת. הלימודים כוללים תרגול תרגום של הרצאות מהשטח בתרגום בו-זמני (שבו התרגום נעשה במקביל לדברים הנאמרים ונשמע באוזניות) ובתרגום עוקב (שבו התרגום מושמע לאחר כל קטע דיבור). כמו כן, מתקיימים שיעורי סגנון בכל אחת משפות התרגום במטרה להקנות שליטה מיטבית בהן. בנוסף מוצע קורס רשות במינוח. הסטודנטים רוכשים מיומנות גם במתורגמנות מרחוק.

סטודנטים שהשלימו את התכנית זכאים לגשת לבחינות הסמכה במקצועות ההתמחות האלה (כולם או מקצתם), בהתייעצות עם המרצים במקצועות השונים:

  • תרגום בכתב משפה א' לשפה ב'
  • תרגום בכתב משפה ב' לשפה א'
  • תרגום בו-זמני משפה א' לשפה ב'
  • תרגום בו-זמני משפה ב' לשפה א'
  • תרגום עוקב משפה א' לשפה ב'
  • תרגום עוקב משפה ב' לשפה א'

ההשתתפות בבחינות ההסמכה מותנית בהשלמת כל הקורסים בהתמחות המתאימה. אין חובה לגשת לבחינות אלה. הצלחה (קרי, ציון 80 ומעלה) בבחינה נרשמת בתעודה המוענקת לסטודנט בתום לימודיו.

 

למידע נוסף בנושא לימודי תרגום באונ' בר-אילן, הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר דרך עמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318227

 

קורסים עיוניים

קורסים אלה הם בדגש על חקר התרגום. הנושאים מגוונים וקיימת אפשרות בחירה.

בקורסי המבוא הסטודנטים קוראים מאמרים ומיישמים את הנלמד בניתוח טקסטים. קורסים לדוגמה: תרגום ואידיאולוגיה; דתות ותרגום; תרגום ומשמעות. 

בסמינריונים השנתיים הסטודנטים מתעמקים בנושא מסוים ויכולים לכתוב עבודת חקר בנושא זה. סמינריונים לדוגמה: תרגום ספרותי; תרגום הומור בגישה פרגמטית; עקיפות ונימוס בשיח: השוואה בין תרבויות והשלכות לתרגום. מומלץ לתת קדימות לקורסים העיוניים לפני ההשתתפות בסמינריון.

ניתן לראות את הקורסים הנלמדים בשנה זו במערכת השעות.

חלק מן הקורסים המוצעים במחלקה הם קורסים מתוקשבים-חלקית. בשלב זה, מדובר בקורסים פרונטליים אשר חלק מן החומרים הנלמדים בהם הועלו לאתר הלמידה-מרחוק של אוניברסיטת בר-אילן, וניתן לגשת אליהם בכל עת.

תלמידי תכנית התעודה מוזמנים להשתתף בסמינר המחלקתי המיועד להעשרה והרחבת אופקים.

 

בוגרי לימודי התעודה העוברים את בחינות ההסמכה (דיפלומה) בתרגום בעל-פה יכולים להשתלב בשוק העבודה  ולתרגם בכנסים ובאירועים מקומיים ובינלאומיים. לבוגרים שסיימו לימודי תרגום בכתב פתוחה הדרך להשתלב בחברות שונות, במשרדי תרגום, במשרדים ממשלתיים וכעובדים עצמאיים, בין אם כפרנסה עיקרית או כעבודה נוספת.