פרופ' (אמריטוס) רחל ויסברוד

טלפון
דוא"ל
Rachel.Weissbrod@biu.ac.il
משרד
בניין קורט 1004, חדר 210
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  פרופ' רחל ויסברוד השלימה את תאריה באוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון בספרות אנגלית ותורת הספרות, תואר שני בספרות אנגלית ותואר שלישי בתורת התרגום. את עבודת הדוקטור כתבה בנושא "מגמות בתרגום סיפורת מאנגלית לעברית, 1958–1980".

  בשנים 2012–2020 כיהנה פרופ' ויסברוד כראשת המחלקה לתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר־אילן. בתקופת כהונתה, עמדה המחלקה לתרגום וחקר התרגום בסף הגבוה הנדרש והתקבלה כחברה ברשת הדוקטורט הבין־לאומית בחקר התרגום (ID-TS) ובשנים 2017–2022 היתה פרופ' ויסברוד חברה בוועד המנהל של הרשת.

  במהלך השנים הנחתה פרופ' ויסברוד סטודנטים וסטודנטיות רבים לתארים מתקדמים: 32 השלימו עבודת תזה, 11 השלימו עבודת דוקטורט, מהם בהנחיה משותפת, ובהם גם סטודנטית מהסורבון. היום, שישה דוקטורנטים ודוקטורנטיות כותבים את עבודותיהם בהנחייתה, מהם בהנחיה משותפת.

  בשנים 2009–2011 נמנתה פרופ' ויסברוד עם קבוצת מחקר בין־לאומית בראשות פרופ' אמריטוס איב גמבייה (Yves Gambier) מאוניברסיטת טורקו שבפינלנד, והיתה נציגה יחידה מישראל בין שלל נציגים ממדינות אירופה. הקבוצה חקרה את האפשרות לרכוש שפה באמצעות כתוביות. בשנת 2022 זכתה פרופ' ויסברוד במענק מחקר מהקרן הלאומית למדע (ISF) למשך ארבע שנים, עם פרופ' אמריטה זהר שביט מאוניברסיטת תל אביב. יחדיו הן עורכות מחקר בנושא "'פועלים אלמונים': ההיסטוריה של המתרגמים של הספרות היפה לעברית בתקופת היישוב".

  עבודתה של פרופ' ויסברוד הניבה פרסומים אקדמיים רבים, ובהם שני ספרים בשפה העברית בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, "בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך" (2002) ו"לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום" (2007) ושני ספרים בשפה האנגלית, עם ד"ר איילת כהן ממכללת דוד ילין, שראו אור בהוצאת Routledge, Translating the Visual: A Multimodal Perspective (2019) ו־Multimodal Experiences Across Cultures, Spaces and Identities (2023).

  מחקר

  עבודתי המחקרית מתעמקת בנושאים: תאוריה של התרגום, התרגום הספרותי לעברית, תרגום לאמצעי התקשורת האלקטרוניים (כתוביות, דיבוב), תרגום בין מדיה (כגון, מספרות לקולנוע), תרגום דגמים (כלומר, יצירת טקסטים מקוריים על בסיס דגם מיובא), תרגום טקסטים מרובי־אופנויות (למשל, ספרים מאוירים) והתמודדות בתרגום עם טקסטים גזעניים ואנטישמיים.

  בימים אלו, בחסות מענק מחקר מאת הקרן הלאומית למדע (ISF, 2022) שהוענק לי ולשותפתי למחקר, פרופ' אמריטה זהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, אנו עורכות מחקר בנושא "'פועלים אלמונים': ההיסטוריה של המתרגמים של הספרות היפה לעברית בתקופת היישוב". זהו מחקר רחב־יריעה שנועד לשרטט בפעם הראשונה את ההיסטוריה של מתרגמי ספרות יפה לעברית בתקופת היישוב, כלומר מסוף המאה ה־19 עד אמצע המאה ה־20 – תקופה המקיפה יותר מדור מתרגמים אחד. המחקר המתהווה עולה בקנה אחד עם המפנה הסוציולוגי בחקר התרגום, הכרוך בהסבת דגש מניתוח טקסטים מתורגמים לחקר המתרגמים בהקשר החברתי והתרבותי שבו פעלו. במחקר באה לידי ביטוי ההכרה הגוברת בחשיבותה של מיקרו־היסטוריה, כלומר, כתיבת ההיסטוריה "מלמטה", מהפרטים הקטנים שגילוים מצריך התחקות אחר מקורות ראשוניים, כגון יומנים ומכתבים שנשמרו בארכיונים וכתבות שפורסמו בעיתונות התקופה. חשיבות המחקר נובעת מהתפקיד המרכזי שמילא התרגום הספרותי בכינון התרבות העברית המתחדשת וביצירת קהל קוראים עברי. הרצאה שנגזרה מהמחקר ונישאה ב־2023 בכנס איגוד הפרופסורים לעברית (NAPH) עוסקת בהיבט הלשוני – במנעד הלשונות שהמתרגמים ידעו ידיעה מלאה או חלקית ותרגמו מהן. בהרצאה ובמאמר שנגזר ממנה (כעת בשיפוט) יש מקום מרכזי להכשר שניתן לתרגומים מתווכים, כלומר דרך שפה שלישית (לרוב רוסית או גרמנית), משפות־מקור לא מוכרות ובייחוד משפות שנחשבו אז שוליות, כמו אנגלית. דוגמאות לתרגומים מתווכים: דון קישוט, הקלברי פין, פר גינט.

  חקר התרגום הוא תחום צעיר ודינמי, ומעגל העוסקים בו ברחבי העולם הולך ומתרחב. התחום הוא "בולען" – מטמיע בתוכו כל נושא שחלחל לאקדמיה (פוסט־מודרניזם, פמיניזם). כוח המשיכה שלו טמון, בין השאר, ברב־תחומיות שלו, שכן חקר התרגום משיק לתחומים רבים, ובהם: לשון, ספרות, תקשורת, קולנוע וטלוויזיה, אמנות, סוציולוגיה ועוד. נוסף על כך, טמונה בו האפשרות לשלב את המעשי והעיוני. לדוגמה, קבוצת המחקר הבין־לאומית בראשות פרופ' אמריטוס איב גמבייה (Yves Gambier) מאוניברסיטת טורקו בפינלנד, שבה שתתפתי בשנים 2009–2011, בדקה את האפשרות לרכוש שפה בעזרת כתוביות התרגום. בעקבות השתתפותי בקבוצה והמחקר שערכתי במסגרתה נכתבו באוניברסיטת בר־אילן עבודת תזה ודוקטורט שהובילו את התחום בכיוונים מקוריים וחדשניים.

  המחלקה לתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר־אילן היא היחידה בארץ שהוסמכה על ידי המל"ג להעניק תואר שני ותואר שלישי בתרגום וחקר התרגום. המחלקה מכשירה את הסטודנטים והסטודנטיות כמתרגמים של טקסטים כתובים וכמתורגמנים בעל־פה (בקורסים המעשיים) ובד בבד מקנה להם ידע עיוני שיתרום לעבודתם כמתרגמים ויכשיר את חלקם לשמש כדור הבא של חוקרי תרגום בישראל. המחלקה מוכרת, נוכחת ומוערכת ברחבי העולם דרך כנסים, פרסומים והשתתפות בקבוצות מחקר ותרגום בין־לאומיות.

  הבוגרים והבוגרות שלנו מתאפיינים באופקים רחבים, מבט־על על התרבות, חינוך להומניות ולהכרה באחר, הם זוכים להכשרה התואמת למגוון מקצועות הדורשים השכלה רחבה.

  קורסים

  במהלך השנים לימדה פרופ' רחל ויסברוד מגוון קורסים, נציין אחדים מהם:

  חקר התרגום – מנין ולאן?

  התרגום כתהליך פתרון בעיות

  התרגום כנושא להגות

  תרגום ומשמעות

  תרגום ומטפורה

  תולדות התרגום הספרותי לעברית

  מלל, איור ושיר ושילובם במקור ובתרגום

  שייקספיר – תרגום ועיבוד

  פרסומים

  ספרים (מחברת)    
  1.    2002 בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 
  2.    2007 לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 

  3.     2019 Rachel Weissbrod and Ayelet Kohn Translating the Visual: A Multimodal Perspective. London and New York: Routledge. [226 pages]
  4.    2023 Ayelet Kohn and Rachel Weissbrod Multimodal Experiences Across Cultures, Spaces and Identities. London and New York: Routledge. [234 pages]

  מאמרים ופרקים בספרים
  1.    1992 "היחסים בין לשון הסיפורת המתורגמת הרשמית והלא-רשמית בשנות השישים והשבעים", בתוך: העברית שפה חיה/קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים, כרך א', ערכו עוזי אורנן, רינה בן-שחר וגדעון טורי. חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, עמ'260-245 .
  2.    1999 "נורמת הלשון הגבוהה וה-Mock Epic בתרגום הספרותי לעברית", בתוך: העברית שפה חיה/קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים, כרך ב', ערכו רינה בן-שחר וגדעון טורי. תל-אביב: המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר והקיבוץ המאוחד, עמ' 133-123. 
  3.    2003 רחל ויסברוד ומיכל חמו "תרגום בעידן הפוסט-מודרני", בתוך: העברית שפה חיה/קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים, כרך ג', ערכו רינה בן-שחר וגדעון טורי. תל-אביב: המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר והקיבוץ המאוחד, עמ'134-119 . 
  4.    2006 "התרגום לכתוביות של סרטים המתבססים על מחזות שקספיר", בתוך: העברית שפה חיה/קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים, כרך ד', ערכו רינה בן-שחר וגדעון טורי. תל-אביב: המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר והקיבוץ המאוחד, עמ' 140-127. 
  5.    2010 "התחלפות שם מקום בראי חקר התרגום: מקושטא לאיסטנבול", בתוך: העברית שפה חיה/קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים, כרך ה', ערכו רינה בן-שחר, גדעון טורי וניצה בן-ארי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, עמ' 200-185. 
  6.    2013 "תפקידו של התרגום בתעשיית קולנוע שפניה ליצוא: ישראל כמקרה מבחן", בתוך: העברית שפה חיה/קובץ מחקרים על העברית החדשה בהקשריה החברתיים-תרבותיים, כרך ו', ערכו רינה בן-שחר וניצה בן-ארי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, עמ' 140-125.
  7.    2016 "חולמים ומתרגמים – ראשית התרגום לקולנוע בארץ-ישראל", בתוך: העברית שפה חיה/קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-תרבותיים, כרך ז', ערכו רינה בן-שחר וניצה בן-ארי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, עמ' 176-159.

  8.    1991 "Translation of Prose-Fiction from English to Hebrew: A Function of Norms (1960s and 1970s)", in: ATA (American Translators’ Association) Series, vol. V, Mildred L. Larson (ed.). New York: State University of New York at Binghamton, pp. 206-223.
  9.    2006 "Coping with Anti-Semitism in Hebrew Literary Translation", in: Übersetzen - Translating – Traduire: Towards a "Social Turn"?, Michaela Wolf (ed.). Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London: LIT, pp. 143-152.
  10.    2008 "Implications of Israeli Multilingualism and Multiculturalism for Translation Research", in: Beyond Descriptive Translation Studies: Investigations in Homage to Gideon Toury, Anthony Pym, Miriam Shlesinger and Daniel Simeoni (eds). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, pp. 51-66.
  11.    2010 "Translation Studies and Mass Media Research", in: Why Translation Studies Matters, Daniel Gile, Gyde Hansen and Nike Kocijancic Pokorn (eds). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, pp. 115-124.
  12.    2018 Rachel Weissbrod and Ayelet Kohn "Illustrations and the Written Text as Reciprocal Translation: Two Illustrated Versions of Anonymous Belfi ha-Gadol", in: The Fictions of Translation, Judith Woodsworth (ed.). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, pp. 233-252.
  13.    2019 "Creativity Under Constraints: The Beginning of Film Translation in Mandatory Palestine", in: The Translation of Films, 1900-1950, Carol O’Sullivan and Jean-François Cornu (eds). Oxford: Oxford University Press, Proceedings of the British Academy, pp. 239-254.
  14.    2020 Rachel Weissbrod and Ayelet Kohn "Anne Frank's Diary - The Graphic Adaptation as a Case of 'Indirect Translation': Integrating the Principle of Relevance with Bakhtinian Concepts", in: The Discourse of Indirectness: Cues, Voices and Functions, Zohar Livnat, Pnina Shukrun-Nagar and Galia Hirsch (eds). Amsterdam: John Benjamins, pp. 119-142.
  15.    Forthcoming Ayelet Kohn and Rachel Weissbrod "A Grinning Bite: Ilana Zeffren՚s Translation of the News into Comics", in: Transmedial Perspectives on Humour and Translation, Loukia Misiou and Vasiliki Kostopoulou (eds). London and New York: Routledge.

  מאמרים בכתבי־עת
  1.    1992 "הפואטיקה המוצהרת של התרגום הספרותי לעברית בשנות השישים והשבעים", דפים למחקר בספרות 8, עמ' 358-333.
  2.    1997 (תשנ"ז) "חיים גורי, 'שושנת רוחות'", מחקרי ירושלים בספרות עברית טז, עמ'-157 182.
  3.    1998 "יחסים בין-טקסטואליים כבעיית תרגום וההתמודדות אתה בתרגומי פרוזה מאנגלית לעברית", דפים למחקר בספרות 11, עמ' 312-297.
  4.    תשס"ז "כשה'אחר' הופך ל'עצמי' - ההתמודדות עם ביטויי אנטישמיות בתרגום הספרותי לעברית", מדעי היהדות 44, עמ' 281-265.
  5.    תש"ע "שינוי שמות מקומות בארץ ישראל מנקודת המבט של תורת התרגום", בלשנות עברית: כתב עת לבלשנות עברית תיאורית, חישובית ויישומית 64, עמ' 35-23. 
  6.    2017 טליה אטינגר ורחל ויסברוד "ביבי נשאר ביבי: תרגום שמות עצם פרטיים בחדשות לשפת הסימנים הישראלית", עיונים בשפה וחברה 10:1, עמ' 174-146. 
  7.    2019 "האםnigger  הוא 'כושי'? כינויי גנאי וההתמודדות אתם בתרגום הספרותי לעברית", עיונים בשפה וחברה 12:1, עמ' 148-128.
  8.    2020/תש"ף רחל ויסברוד ואבישי מגנצא "אלוזיות לדברי חז"ל באיתיאל הכושי מוינעציא - תרגומו של זלקינסון ל-Othello, the Moor of Venice", מחקרי ירושלים בספרות עברית ל"א, עמ' 198-173. 
  9.    2022/תשפ"ב "תרגום וקרוביו: תרגום כחלק ממערך היחסים עם טקסט מקור ביצירות על-פי שקספיר", ביקורת ופרשנות 47, עמ' 238-213.

  10.    1990 "Linguistic Interference in Literary Translations from English to Hebrew of the 1960s and 1970s", Target 2:2, pp. 165-181.
  11.    1992 "Explicitation in Translations of Prose-Fiction from English to Hebrew: A Function of Norms", Multilingua 11:2, pp. 153-171.
  12.    1996 "'Curiouser and Curiouser': Hebrew Translations of Wordplay in Alice's Adventures in Wonderland", The Translator 2:2, a special issue on wordplay and translation, Dirk Delabastita (ed.), pp. 219-234.
  13.    1998 "Translation Research in the Framework of the Tel Aviv School of Poetics and Semiotics", Meta 43:1, pp. 35-45.
  14.    1999 "Exodus as a Zionist Melodrama", Israel Studies 4:1, pp. 129-152.
  15.    2000 "Mock-Epic as a Byproduct of the Norm of Elevated Language", Target 11:2, pp. 245-262.
  16.    2004 "From Translation to Transfer", Across Languages and Cultures 5:1, pp. 23-41.
  17.    2006 "Inter-Semiotic Translation: Shakespeare on Screen", Jostrans (Journal of Specialized Translation) 3:5, pp. 42-56.
  http://www.jostrans.org/issue05/art_weissbrod.php 
  18.    2007 "Translation for Israeli Television: The Reflection of a Hybrid Identity", in: A Tool for Social Integration? Audiovisual Translation from Different Angles, Aline Remael and Josélia Neves (eds), Linguistica Antverpiensia 6 (new series), pp. 23-33.
  19.    2008 "Israeli Literature and Cinema in a Web of Intercultural Relations: The Reconciliation of Conflicts on Screen", Borderlands 7:1. http://www.borderlands.net.au/vol7no1_2008/weissbrod_relations.htm
  20.    2008 Rachel Weissbrod and Miriam Shlesinger "For Better and for Worse: The Transformation of a Diploma Program into MA Studies", CTTL (Current Trends in Translation Teaching and Learning) II, pp. 13-38. 
  21.    2008 "Coping with Racism in Hebrew Literary Translation", Babel 54:2, pp. 171-186.
  22.    2008 "Translating Words into Visual Signs: Face Photography in The Summer of Aviya and The Island on Bird Street", Journal of Adaptation in Film and Performance 1:3, pp. 221-235.
  23.    2009 "Philosophy of Translation Meets Translation Studies: Three Hebrew Translations of Kipling’s 'If' in Light of Paul Ricœur’s 'Third Text' and Gideon Toury’s 'Adequate Translation'", Target 21:1, pp. 58-73.
  24.    2010 "Translation and Cultural Transfer: Israeli Law as a Case in Point", Translation Studies 3:3, pp. 272-286. 
  25.    2015 Rachel Weissbrod and Ayelet Kohn "Re-Illustrating Multimodal Texts as Translation: Uri Cadduri and Mr. Fibber, the Storyteller as a Case in Point", New Readings 15, pp. 1-20. http://ojs.cf.ac.uk/index.php/newreadings/article/view/118
  26.    2015 "Celebrity Anti-Semitism: A Translation Studies Perspective", Language Sciences 52, pp. 231-240. A special issue on slurs, Adam Croom (ed.). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0388000114001284
  27.    2016 "T. S. Eliot, Anti-Semitism, and Hebrew Translation: Image Construction through Text Selection and Paratexts", Translation and Interpreting Studies 11:2, pp. 248-267. 
  28.    2018 Ayelet Kohn and Rachel Weissbrod "'Farewell Red Balloon' – Visual Analysis of Illustrations Inspired by a Children's Book", Visual Studies 33:3, pp. 207-218. Published online 30 July 2018. Online at: https://doi.org/10.1080/1472586X.2018.1488540
  29.    2019 Rachel Weissbrod and Ayelet Kohn "Collaborative Self-Translation - Pizzeria Kamikaze as a Case in Point", Journal of Graphic Novels and Comics 10:4, pp. 410-431. Published online August 2018. Online at:
  https://www.researchgate.net/publication/327021784_Collaborative_self-t…
  30.    2020 Ayelet Kohn and Rachel Weissbrod "Remediation and Hypermediacy – Ezekiel's World as a Case in Point", Visual Communication 19:2, pp. 199-229. Published online 1 July 2018. Online at:
  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1470357218785931?journalCod…
  31.    2020 Rachel Weissbrod and Ayelet Kohn "Cultural (Re)Translation: The Case of Yohanan Simon", The Translator 26:1, pp. 25-42. Published online 6 January 2020. Online at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13556509.2019.1703302
  32.    2022 Ayelet Kohn and Rachel Weissbrod "'Pravda' in the Museum: Zoya Cherkassky's Exhibition as a Case of Cultural (Self) Translation", Jostrans (Journal of Specialized Translation) 35, pp. 144-165. Online at: https://www.jostrans.org/issue35/art_kohn.php
  33.    2021 Ayelet Kohn and Rachel Weissbrod "What if a Girl in the Holocaust had Instagram? Éva's Story as a Case of Indirect Translation", Journal of Adaptation in Film & Performance 13:3, pp. 285-303. Online at: 
  https://www.ingentaconnect.com/contentone/intellect/jafp/2020/00000013/…
  34.    2021 Rina Gefen and Rachel Weissbrod "Collaborative Self-Translation in the Screenplays of The Godfather Trilogy", Journal of Screenwriting 12:1, pp. 39-54. Online at: https://www.ingentaconnect.com/contentone/intellect/josc/2021/00000012/…
  35.    2021 Ayelet Kohn and Rachel Weissbrod "'It's Just a Comic' - Or is it? Addressing the Past in Rutu Modan's The Property", Visual Studies. Online at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1472586X.2021.1940266
  Published online: June 28, 2021.
  36.    2021 Rachel Weissbrod and Ayelet Kohn "Travelling in a Globalized World as an Existential Experience: The Graphic Novel In the Water", Journal of Graphic Novels and Comics. Online at: https://doi.org/10.1080/21504857.2021.2006731
  Published online: November 30, 2021.
  37.    2023 Rachel Weissbrod and Ayelet Kohn "Cultural Translation and the Immigrant Artist: Zoya Cherkassky-Nnadi's Works in Context", Translation Studies. Online at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14781700.2023.2263007?scro…
  Published online: October 13, 2023.

  ביקורת ספרים בכתבי־עת שפיטים

  1.    2015 In the Illuminated Dark

  מבחר משירי טוביה ריבנר בתרגומה ובעריכתה של רחל צביה בק. דברים 8. http://app.oranim.ac.il/dvarim/wp-content/uploads/2015/12/רחל-ויסברוד.p…

  2.    1993 Cay Dollerup and Anne Loddegaard (eds), Teaching Translation and Interpreting, Target 5:2, pp. 243-246.
  3.    2005 Dror Abend-David, “Scorned My Nation”: A Comparison of Translations of The Merchant of Venice into German, Hebrew and Yiddish, Target 17:1, pp. 193-196.

  פרסומים שאינם שפיטים
  1.    1990 מדיניות ההוצאה לאור של סיפורת מתורגמת מאנגלית לעברית בשנות השישים והשבעים. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. [דו"ח מחקר.]
  2.    1990 "התרגום כחידה", לשון ועברית 2, עמ' 32-29.
  3.    1993 "אינטרפרנציה לשונית בתרגומי סיפורת מאנגלית לעברית בשנות השישים והשבעים", בתוך: נקודות מפנה בספרות העברית וזיקתן למגעים עם ספרויות אחרות, ערכו זיוה שמיר ואבנר הולצמן. תל-אביב: מכון כץ, עמ' 279-271.
  4.    1998 "ההיסטוריה כמלודרמה: אקסודוס - הספר, הסרט והתרבות הישראלית", בתוך: מבטים פיקטיביים - על קולנוע ישראלי, ערכו נורית גרץ, אורלי לובין וג'אד נאמן. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 298-281.
  5.    2000 "ספר מול סרט: ספרות ילדים ונוער בישראל בעיבודיה לקולנוע", עולם קטן 1, עמ' 22-40.
  6.    2002 "'תהי גבר, הבן!' – על יונתן רטוש כמתרגם שירה", בתוך: שירת רטוש ולשונו, ערכה מיכל אפרת. חיפה: החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה, עמ' 153-133.
  7.    2004 "סרטי דיסני ומקורותיהם הספרותיים", עולם קטן 2, עמ' 55-39.
  8.    2005 "הכושי בוב הוא ילד טוב" (על ההתמודדות עם ביטויי גזענות בתרגום הספרותי לעברית), פנים 33.
  9.    2008 "תרגום למדיה ולימוד שפה", הד האולפן החדש 94, עמ' 83-77. http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/D1B397AA-3539-44A9-85B7-206179…
  10.    2010 "המפגש עם עובדים זרים בקולנוע הישראלי – רב-לשוניות, תרגום והיעדרו", הד האולפן החדש 97, עמ' 86-81. http://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/EdAulpan97/9_RAHEL_W…
  11.    2010 "אחר פוגש אחר: 'חצוצרה בואדי', הספר והסרט", בתוך: לכתוב בשפת האחר: מבטים על ספרות עברית וערבית, ערכו נורית בוכוייץ, עבד אלרחמן מרעי ואלון פרגמן. תל-אביב: רסלינג, עמ' 47-33. 

  12.    1995 "Hebrew: A Modern Language for Israel", in: Translators through History, Jean Delisle and Judith Woodsworth (eds). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins and UNESCO, pp. 55-59.
  13.    1997 "The Poetic Function in Journalistic Writing on Technical and Scientific Matters and its Rendering in Translation", in: Future and Communication: The Role of Scientific and Technical Communication and Translation in Technology Development and Transfer, Judith Rosenhouse, Yehoshua Gitay and David Porush (eds). San Francisco: International Scholars Publications, pp. 172-176.
  14.    2010 "'…a large, pleasant mansion in the Moorish style, set in gardens': Landscape in Altneuland", in: Natur- und Landschaftwahrnehmung in deutschsprachiger jüdischer und chsitlicher Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Hubertus Fischer, Julia Matveev and Joachim Wolschke-Bulmahn (eds). Munich: Martin Meidenbauer, pp. 137-146.
  15.    2011 "A Systemic Approach to Hebrew Literature, Israeli Literature and Jewish Literature, and Their Interrelation through Translation", in: La traduction dans les cultures plurilingues, Francis Mus et Karen Vandemeulebroucke avec la collaboration de Lieven D'hulst et Reine Meylaerts (eds). Arras: Artois Presses Université, pp. 135-145.
  16.    2012 Ayelet Kohn and Rachel Weissbrod "Waltz with Bashir as a Case of Multidimensional Translation", in: Translation, Adaptation and Transformation, Laurence Raw (ed.). London and New York: Continuum, pp. 123-144.
  17.    2017 "'Translated People' and the Receiving Culture: Filipino Caregivers in Israeli Literature", Journal of English Studies & Comparative Literature 16, pp. 54-66.
  18.    2022 "Du polysystème et des normes au postmodernisme et au postcolonialisme. L’impact persistant des années 70 en Israël", in: État des lieux de la traductologie dans le monde, Florence Lautel-Ribstein and Olivier Dorlin (eds). Paris: Classiques Garnier, pp. 681-694.

  ערכים אנציקלופדיים

  1.    2004 "Exodus", in: Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, second edition, Philip Mattar (ed.). Detroit, Mich: Macmillan.
  2.    2015 "Hebrew", in: Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece (vol. 1), Jon A. Lindseth and Alan Tannenbaum (eds). New Castle, DE: Oak Knoll, pp. 286-289.
  3.    2018 "Meaning", in: The Routledge Handbook of Translation and Philosophy, J Piers Rawling and Philip Wilson (eds). London and New York: Routledge, pp. 289-304.

  באמצעי התקשורת

  "מילה, תמונה וצליל", הרצאות מיום העיון שארגנו פרופ' רחל ויסברוד וד"ר איילת כהן, 2019, לרבות הרצאתן המשותפת.

  מידע נוסף

  פרופ' אמריטה רחל ויסברוד הצטרפה לסגל המחלקה לתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר־אילן בשנת 2002 ופרשה לגמלאות בשנת 2021. פרופ' ויסברוד ממשיכה להנחות סטודנטים וסטודנטיות לתואר שלישי ולייצג את המחלקה כחוקרת המתמחה בתאוריה של התרגום, בתרגום הספרותי לעברית, בתרגום לאמצעי התקשורת האלקטרוניים, במעברים בין מדיה ובתרגום טקסטים מרובי־אופנויות.

  תאריך עדכון אחרון : 18/12/2023