תואר שני בתרגום וחקר התרגום - תכנית המשלבת לימודים עיוניים והכשרה מקצועית

להרשמה

תכנית זו מקנה הן תואר והן הכשרה מעשית. בסיום הלימודים ניתן לגשת לבחינות הסמכה (דיפלומה). התכנית כוללת 4 קורסי מבוא עיוניים, 3-4 סמינריונים ו-8-12 קורסים מעשיים. 

 קורסים עיוניים

קורסים אלה הם בדגש על חקר התרגום. הנושאים מגוונים וקיימת בחירה בין הקורסים.

בקורסי המבוא הסטודנטים קוראים מאמרים שנכתבו בנושא ומיישמים את הנלמד בניתוח טקסטים. קורסים לדוגמה הם: התרגום כתהליך פתרון בעיות; חקר התרגום – מאין ולאן? תרגום ואידיאולוגיה; שיטות מחקר בתורת התרגום; תרגום ופרגמטיקה; דתות ותרגום.

 בסמינריונים הסטודנטים מתעמקים בנושא מסוים ויכולים לכתוב עבודת חקר בנושא זה. סמינריונים לדוגמה הם: המרחב התוך-לשוני והרב-לשוני: השלכות לתרגום; תרגום ומטפורה; עקיפות ונימוס בשיח: השוואה בין תרבויות והשלכות לתרגום; תרגום ספרותי; תרגום הומור בגישה פרגמטית.

מומלץ לתת קדימות לקורסים העיוניים לפני ההשתתפות בסמינריונים.

 ניתן לראות את הקורסים הנלמדים עתה במערכת השעות.

 חלק מן הקורסים המוצעים במחלקה הם קורסים מתוקשבים-חלקית. בשלב זה, מדובר בקורסים פרונטליים אשר חלק מן החומרים הנלמדים בהם הועלו לאתר הלמידה-מרחוק של אוניברסיטת בר-אילן, וניתן לגשת אליהם בכל עת.

 

למידע נוסף על לימודי תרגום באונ' בר-אילן, הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר דרך עמוד צור קשר או בטלפון:03-5318227

 

קורסים מעשיים (ההשתתפות בהם היא על בסיס שאלון התאמה וראיון)

המחלקה מכשירה את בוגריה לתרגום בכתב ובעל-פה בהתאם לדרישות השוק, ותוך זיקה למחקר האקדמי בתחומים אלו. מדי שנה נפתחת מגמה בתרגום בצמד השפות עברית<>אנגלית. כמו כן נפתחות, בכפוף למספר המתקבלים, המגמות עברית<>ערבית, עברית<>צרפתית, עברית<>רוסית (במסלול זה לומדים גם תרגום מאנגלית לרוסית) ועברית<>ספרדית.

במהלך שיעורי התרגום בכתב ובעל-פה משפה א' (החזקה) לשפה ב' ולהפך (לכל כיוון קורסים נפרדים) נלמדים נושאים רבים ומגוונים. המטרה היא ללמד את עקרונות התרגום, להעשיר את אוצר המילים של הסטודנטים ולהרחיב את ההשכלה הכללית הנחוצה למתרגם.

שיעורי התרגום בעל-פה, המתקיימים בארץ רק באוניברסיטת בר-אילן,  נלמדים במעבדה משוכללת. הלימודים כוללים תרגול תרגום של הרצאות מהשטח בתרגום בו-זמני (שבו התרגום נעשה במקביל לדברים הנאמרים ונשמע באוזניות) ובתרגום עוקב (שבו התרגום מושמע לאחר כל קטע דיבור). הסטודנטים גם מתנסים במתורגמנות מרחוק.

כמו כן, מוצעים קורס בלוקליזציה, המלמד את התלמידים להשתמש בטכנולוגיות תומכות התרגום הקיימות כיום בשוק (תוך תרגול והתמחות בתוכנת MemoQ, על מאפייניה השונים); וקורס רשות במינוח. בנוסף, מתקיימים שיעורי סגנון בכל אחת משפות התרגום במטרה להקנות שליטה מיטבית בהן.

על הסטודנטים להשתתף בסמינר המחלקתי, שנועד להעשרה. סטודנטים הכותבים תזה ישתתפו גם בסמינר תלמידי מחקר.

הלימודים לתואר השני נמשכים כרגיל שנתיים, יומיים-שלושה בשבוע. ניתן לפרוס את הלימודים על פני יותר שנים בהתייעצות עם צוות המחלקה. במגמות לשוניות שאינן נפתחות כל שנה – עברית<>ערבית, עברית<>צרפתית, עברית<>רוסית ועברית<>ספרדית – חשוב להשתתף במלוא מכסת השיעורים המעשיים במועדם, שכן דחייתו של קורס מעשי משנה לשנה עלולה לחייב הפסקת לימודים והמתנה של שנה או יותר להשלמת התואר.

 סטודנטים מן המניין בתכנית המלאה לתואר שני זכאים לגשת לבחינות הסמכה במקצועות ההתמחות האלה (כולם או מקצתם), בהתייעצות עם המרצים במקצועות השונים:

  • תרגום בכתב משפה א' לשפה ב'
  • תרגום בכתב משפה ב' לשפה א'
  • תרגום בו-זמני משפה א' לשפה ב'
  • תרגום בו-זמני משפה ב' לשפה א'
  • תרגום עוקב משפה א' לשפה ב'
  • תרגום עוקב משפה ב' לשפה א'

ההשתתפות בבחינות ההסמכה מותנית בהשלמת כל הקורסים בהתמחות המתאימה. אין חובה לגשת לבחינות אלה. הצלחה (קרי, ציון 80 ומעלה) בבחינה נרשמת בתעודה המוענקת לסטודנט בתום לימודיו.

בוגרי המחלקה העוברים את בחינות ההסמכה (דיפלומה) בתרגום בעל-פה משתלבים בשוק העבודה ומוזמנים לתרגם בכנסים ובאירועים מקומיים ובינלאומיים. בוגרים שסיימו לימודי תרגום בכתב משתלבים בחברות שונות, במשרדי תרגום, במשרדים ממשלתיים וכעובדים עצמאיים, בין אם זאת פרנסתם העיקרית ובין אם זאת עבודה נוספת.