מסלול מלא

להרשמה

התוכנית מקנה הן תואר שני והן הכשרה מעשית בתרגום ובמתורגמנות. בסיום הלימודים ניתן לגשת לבחינות הסמכה (דיפלומה). התוכנית כוללת 4-3 קורסי מבוא עיוניים, 4-3 סמינריונים וכן 12-10 קורסים מעשיים. 

הלימודים לתואר השני נמשכים שנתיים, יומיים-שלושה בשבוע. ניתן לפרוס את הלימודים על פני יותר שנים, בהתייעצות עם צוות המחלקה.

מדי שנה נפתחת מגמה בתרגום בצמד השפות עברית<>אנגלית. כמו כן נפתחות, בכפוף למספר המתקבלים, המגמות עברית<>ערבית, עברית<>צרפתית, עברית<>רוסית (במסלול זה לומדים גם תרגום מאנגלית לרוסית) ועברית<>ספרדית.

תנאי קבלה

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון, אשר שולטים היטב בעברית ובאנגלית, או בשפה נוספת מתוך המגמות המוצעות באותה שנה (ערבית, צרפתית, רוסית, או ספרדית). כדי להתקבל על המועמד לעבור בהצלחה שאלון התאמה וראיון, ולהחזיק בציון ממוצע 80 בתואר הראשון.

סטודנטים יוכלו לכתוב תזה מחקרית במחלקה, בכפוף לעמידה בתנאי הסף. על המעוניינים לכתוב תזה: לסיים את שנה א' בממוצע 85 ומעלה בקורסים העיוניים; לקחת חלק בסמינריון אחד לפחות בשנה א'; להשתתף, החל משנה ב', בפורום כותבי תזה ודוקטורט ובסדנת כתיבה אקדמית באנגלית; להגיש דוגמה לכתיבה אקדמית העומדת ברמה הנדרשת; למצוא התאמה מבחינת נושא ומנחה.

מה לומדים? 

קורסים מעשיים

המחלקה מכשירה את בוגריה לתרגום בכתב ובעל-פה בהתאם לדרישות השוק ותוך זיקה למחקר האקדמי בתחומים אלו.

במהלך שיעורי התרגום בכתב ובעל-פה משפה א' (החזקה) לשפה ב' ולהפך (לכל כיוון קורסים נפרדים) נלמדים נושאים רבים ומגוונים. המטרה היא ללמד את עקרונות התרגום, להעשיר את אוצר המילים של הסטודנטים ולהרחיב את ההשכלה הכללית הנחוצה למתרגם.

שיעורי התרגום בעל-פה, המתקיימים בארץ רק באוניברסיטת בר-אילן,  נלמדים במעבדה משוכללת. הלימודים כוללים תרגול תרגום של הרצאות מהשטח בתרגום בו-זמני (שבו התרגום נעשה במקביל לדברים הנאמרים ונשמע באוזניות) ובתרגום עוקב (שבו התרגום מושמע לאחר כל קטע דיבור). הסטודנטים גם מתנסים במתורגמנות מרחוק.

כמו כן, מוצעים קורס כלי תרגום וקורס לוקליזציה, המלמד להשתמש בטכנולוגיות תומכות התרגום הקיימות כיום בשוק (תוך תרגול והתמחות בתוכנת MemoQ, על מאפייניה השונים). בנוסף, מתקיימים שיעורי סגנון בכל אחת משפות התרגום במטרה להקנות בהן שליטה מיטבית.

במגמות לשוניות שאינן נפתחות כל שנה, עברית<>ערבית, עברית<>צרפתית, עברית<>רוסית ועברית<>ספרדית, חשוב להשתתף במלוא מכסת השיעורים המעשיים במועדם, שכן דחייתו של קורס מעשי משנה לשנה עלולה לחייב הפסקת לימודים והמתנה של שנה או יותר להשלמת התואר.

קורסים עיוניים

קורסים אלה הם בדגש על חקר התרגום. הנושאים מגוונים וקיימת בחירה בין הקורסים.

בקורסי המבוא הסטודנטים קוראים מאמרים שנכתבו בנושא ומיישמים את הנלמד בניתוח טקסטים. קורסים לדוגמה: תרגום וזהות יהודית: מפגש ישראלי-אמריקני; תרגום ואידיאולוגיה; סוגיות יסוד בתרגום: בין הצורני והחברתי; מבוא לפרגמטיקה בהקשרים בין תרבותיים; שיטות מחקר בתורת התרגום; דתות ותרגום; תרגום ושכניו.

בסמינריונים הסטודנטים מתעמקים בנושא מסוים ויכולים לכתוב עבודת חקר בנושא זה. סמינריונים לדוגמה: המרחב התוך-לשוני והרב-לשוני: השלכות לתרגום; תרגום ספרותי; תרגום הומור בגישה פרגמטית; תרגום במאה ה-21; תרגום – בין זיכרון והיסטוריה; המתרגם בחברה והחברה בתרגום: תרגום בין צירי החברה והזמן.

על הסטודנטים להשתתף בסמינר המחלקתי, שנועד להעשרה. סטודנטים הכותבים תזה ישתתפו גם בסמינר תלמידי מחקר החל משנה ב'.

ניתן לראות את הקורסים הנלמדים עתה במערכת השעות.

בחינות הדיפלומה

סטודנטים מן המניין בתוכנית המלאה לתואר שני זכאים לגשת לבחינות הסמכה במקצועות ההתמחות שלהלן (כולם או מקצתם):

  • תרגום בכתב משפה א' לשפה ב'
  • תרגום בכתב משפה ב' לשפה א'
  • תרגום בו-זמני משפה א' לשפה ב'
  • תרגום בו-זמני משפה ב' לשפה א'
  • תרגום עוקב משפה א' לשפה ב'
  • תרגום עוקב משפה ב' לשפה א'

ההשתתפות בבחינות ההסמכה מותנית בהשלמת כל הקורסים בהתמחות המתאימה. אין חובה לגשת לבחינות אלה. הצלחה (קרי, ציון 80 ומעלה) בבחינה נרשמת בתעודה המוענקת לסטודנט בתום לימודיו.

 למידע נוסף על לימודי תרגום באוניברסיטת בר-אילן, אנא צרו עמנו קשר במייל trans@biu.ac.il  או בטלפון: 03-5318227