תואר שני בתרגום וחקר התרגום - תכנית המשלבת לימודים עיוניים והכשרה מקצועית

להרשמה

התוכנית מקנה הן תואר והן הכשרה מעשית. בסיום הלימודים ניתן לגשת לבחינות הסמכה (דיפלומה). התוכנית כוללת 4 קורסי מבוא עיוניים, 4-3 סמינריונים וכן 12-10 קורסים מעשיים. 

 קורסים עיוניים

קורסים אלה הם בדגש על חקר התרגום. הנושאים מגוונים וקיימת בחירה בין הקורסים.

בקורסי המבוא הסטודנטים קוראים מאמרים שנכתבו בנושא ומיישמים את הנלמד בניתוח טקסטים. קורסים לדוגמה: תרגום וזהות יהודית: מפגש ישראלי-אמריקני; תרגום ואידיאולוגיה; סוגיות יסוד בתרגום: בין הצורני והחברתי; מבוא לפרגמטיקה בהקשרים בין תרבותיים; שיטות מחקר בתורת התרגום; דתות ותרגום; תרגום ושכניו.

בסמינריונים הסטודנטים מתעמקים בנושא מסוים ויכולים לכתוב עבודת חקר בנושא זה. סמינריונים לדוגמה: המרחב התוך-לשוני והרב-לשוני: השלכות לתרגום; תרגום ספרותי; תרגום הומור בגישה פרגמטית; תרגום במאה ה-21; תרגום – בין זיכרון והיסטוריה; המתרגם בחברה והחברה בתרגום: תרגום בין צירי החברה והזמן.

ניתן לראות את הקורסים הנלמדים עתה במערכת השעות.

סטודנטים במסלול עם תזה יוכלו לכתוב תזה מחקרית במחלקה, בכפוף לעמידה בתנאי הסף. על המעוניינים לכתוב תזה: לסיים את שנה א' בממוצע 85 ומעלה בקורסים העיוניים; להשתתף, החל משנה ב', בפורום כותבי תזה ודוקטורט ובסדנת כתיבה אקדמית באנגלית; להגיש דוגמה לכתיבה אקדמית העומדת ברמה הנדרשת; למצוא התאמה מבחינת נושא ומנחה.

קורסים מעשיים (ההשתתפות בהם היא על בסיס שאלון התאמה וראיון)

המחלקה מכשירה את בוגריה לתרגום בכתב ובעל-פה בהתאם לדרישות השוקותוך זיקה למחקר האקדמי בתחומים אלו. מדי שנה נפתחת מגמה בתרגום בצמד השפות עברית<>אנגלית. כמו כן נפתחות, בכפוף למספר המתקבלים, המגמות עברית<>ערבית, עברית<>צרפתית, עברית<>רוסית (במסלול זה לומדים גם תרגום מאנגלית לרוסית) ועברית<>ספרדית.

במהלך שיעורי התרגום בכתב ובעל-פה משפה א' (החזקה) לשפה ב' ולהפך (לכל כיוון קורסים נפרדים) נלמדים נושאים רבים ומגוונים. המטרה היא ללמד את עקרונות התרגום, להעשיר את אוצר המילים של הסטודנטים ולהרחיב את ההשכלה הכללית הנחוצה למתרגם.

שיעורי התרגום בעל-פה, המתקיימים בארץ רק באוניברסיטת בר-אילן,  נלמדים במעבדה משוכללת. הלימודים כוללים תרגול תרגום של הרצאות מהשטח בתרגום בו-זמני (שבו התרגום נעשה במקביל לדברים הנאמרים ונשמע באוזניות) ובתרגום עוקב (שבו התרגום מושמע לאחר כל קטע דיבור). הסטודנטים גם מתנסים במתורגמנות מרחוק.

כמו כן, מוצעים קורס כלי תרגום וקורס לוקליזציה, המלמד להשתמש בטכנולוגיות תומכות התרגום הקיימות כיום בשוק (תוך תרגול והתמחות בתוכנת MemoQ, על מאפייניה השונים). בנוסף, מתקיימים שיעורי סגנון בכל אחת משפות התרגום במטרה להקנות בהן שליטה מיטבית.

על הסטודנטים להשתתף בסמינר המחלקתי, שנועד להעשרה. סטודנטים הכותבים תזה ישתתפו גם בסמינר תלמידי מחקר החל משנה ב'.

הלימודים לתואר השני נמשכים שנתיים, יומיים-שלושה בשבוע. ניתן לפרוס את הלימודים על פני יותר שנים, בהתייעצות עם צוות המחלקה.

במגמות לשוניות שאינן נפתחות כל שנה, עברית<>ערבית, עברית<>צרפתית, עברית<>רוסית ועברית<>ספרדית, חשוב להשתתף במלוא מכסת השיעורים המעשיים במועדם, שכן דחייתו של קורס מעשי משנה לשנה עלולה לחייב הפסקת לימודים והמתנה של שנה או יותר להשלמת התואר.

סטודנטים מן המניין בתוכנית המלאה לתואר שני זכאים לגשת לבחינות הסמכה במקצועות ההתמחות שלהלן (כולם או מקצתם):

  • תרגום בכתב משפה א' לשפה ב'
  • תרגום בכתב משפה ב' לשפה א'
  • תרגום בו-זמני משפה א' לשפה ב'
  • תרגום בו-זמני משפה ב' לשפה א'
  • תרגום עוקב משפה א' לשפה ב'
  • תרגום עוקב משפה ב' לשפה א'

ההשתתפות בבחינות ההסמכה מותנית בהשלמת כל הקורסים בהתמחות המתאימה. אין חובה לגשת לבחינות אלה. הצלחה (קרי, ציון 80 ומעלה) בבחינה נרשמת בתעודה המוענקת לסטודנט בתום לימודיו.

בוגרי המחלקה העוברים את בחינות ההסמכה (דיפלומה) בתרגום בעל-פה משתלבים בשוק העבודה ומוזמנים לתרגם בכנסים ובאירועים מקומיים ובינלאומיים. בוגרים שסיימו לימודי תרגום בכתב משתלבים בחברות שונות, במשרדי תרגום, במשרדים ממשלתיים וכעובדים עצמאיים, כפרנסה העיקרית או כעבודה נוספת.

 למידע נוסף על לימודי תרגום באוניברסיטת בר-אילן, אנא צרו עמנו קשר במייל trans@biu.ac.il  או בטלפון: 03-5318227