הוראה ומחקר

ד"ר הילה קרס

טלפון
דוא"ל
hilla.karas@biu.ac.il
משרד
בניין קורט 1004, חדר 208
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  ד"ר הילה קרס השלימה את תאריה באוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון בהצטיינות בצרפתית ובלשנות (ומצטיינת רקטור), תואר שני בהצטיינות יתרה בשפה וספרות צרפתית ותואר שלישי בשפה וספרות צרפתית. את עבודת הדוקטורט כתבה בנושא "מעמדם ותפקודם של תרגומים מצרפתית עתיקה לצרפתית מודרנית", בהנחיית פרופ' חוה בת־זאב שילדקרוט (אוניברסיטת תל אביב) ופרופ' ליבן ד'הולסט (האוניברסיטה הקתולית של לוון, בלגיה). 
  במהלך לימודי הדוקטורט היתה מלגאית הנשיא והרקטור באוניברסיטת תל אביב ובזכות מלגה של ממשלת בלגיה, למדה שנה באוניברסיטה הקתולית של לוון (Leuven) בבלגיה, בהנחייתו של פרופ' Lieven D’hulst. כמו כן, היתה עמיתה בפורום הדוקטורנטים של מכון פורטר באוניברסיטת תל אביב. 
  בשנים 2017–2020 זכתה ד"ר קרס במענק אישי מהקרן הלאומית למדע (ISF) עם פרופ' חוה בת־זאב שילדקרוט, לעריכת מחקר בנושא Intralingual Translation: from Old French into modern French. Through the Text and beyond. ובשנת 2020 זכתה במענק ISF לסדנת מחקר בין־לאומית גם הוא עם פרופ' חוה בת־זאב שילדקרוט בנושא Intralingual translation: language, text and beyond.
  ד"ר קרס תרגמה ספרי עיון והגות מצרפתית לעברית, מאת ז'וליה קריסטבה, רולאן בארת, ז'אק דרידה, מרסל מוס ואחרים. עד 2012 שימשה מרצה באוניברסיטת תל אביב, במכללת בית ברל, מכללת ליפשיץ, מכללת תל אביב־יפו. בשנים 2020–2023 שימשה ראש המחלקה לתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר־אילן.
  בשנים 2019–2021 עמדה ד"ר קרס בראש קבוצת המחקר הבין־תחומית "תפיסות תרבותיות של רגשות בימה"ב ובעת החדשה המוקדמת" יחד עם פרופ' טובי ביברינג. 
  מאז 2016 משמשת ד"ר קרס מזכירת איל"ש, האגודה הישראלית לבלשנות יישומית; והיא גם חברת המערכת הבין־לאומית של כתב־העת Perspectives וחברת מועצת המערכת של כתב־העת "הקשרי לשון".

  מחקר

  חקר התרגום הוא תירוץ נפלא לעסוק בטקסטים בכל שפה שהיא וכמעט בכל תחום שהוא, כל עוד מתעניינים בהעברה או במגע בין לשונות ו/או בין תרבויות. כך יכולתי לכתוב מחקרים על תרגומי תנ"ך, ספרות, שלטים, איורים, תשדירי בחירות וישיבות פרלמנט, לבחון תקופות מהמאה ה־13 ועד המאה ה־21 ולגעת במחקר ובהוראה במקרים ממגוון של שפות, ובהן אנגלית, צרפתית, ערבית והינדי.
  רכישת השכלה בתרגום ובמדעי הרוח בכלל, בונה יכולת לחשיבה ביקורתית מעמיקה, מעבר להיבטים טכניים או תועלתניים. זו מיומנות חשובה בייחוד בתקופתנו הרוויה מידע כזב, פופוליזם ושטחיות. גם הצורך להתנסח באופן בהיר, מסודר ורהוט יש לו חשיבות מרכזית במדעי הרוח והלומדים והלומדות תחומים אלה "נאלצים", בדרך כלל, לפתח ולשכלל יכולות אלה.

  קורסים

  דתות ותרגום
  תרגום ואידאולוגיה
  המתרגם בחברה והחברה בתרגום: בין צירי החברה והזמן
  תרגום ושכניו הקרובים
  כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי מחקר במחלקה לתרגום

   

  פרסומים

  מאמרים בכתבי־עת שפיטים

  קרס, הילה 2024. "היבטים חברתיים של התרגום – מגמות עכשוויות", עיונים בשפה וחברה 18: 28-11.

  Karas, Hilla 2022. "Objects of remembrance and renewal. Translated materiality in Queen of Dreams", Translation and Interpreting Studies 17:1, pp. 111-133. 

  Karas, Hilla & Hava Bat-Zeev Shyldkrot 2022. "Traduction et diachronie: Enjeux théoriques", Diachroniques 9, pp. 7-26.

  Karas, Hilla & Hava Bat-Zeev Shyldkrot 2021. “Intralingual Diachronic Translation and Transfer: The Case of Old French, Romance Studies, 39:4, pp. 189-207

  Bat-Zeev Shyldkrot & Hilla Karas 2021. « Je est un autre : représentation de l’ancien français dans les traductions modernes », Linguarum Varietas X, pp. 123-135

  Karas, Hilla 2020. "Illustrated Translations Longing for the Middle Ages, exemplified by modern French versions of Aucassin et Nicolette", Punctum 6:1, pp. 161-183.

  קרס, הילה 2020. "ערבית כאלמנט ויזואלי בשילוט לדוברי עברית: בין המובן מאליו לפרובוקציה", עיונים בשפה וחברה 13(1), עמ' 213-196.

  Karas, Hilla 2020. « Intelligibility and the Reception of Translation », Perspectives Studies in Translatology 28:1, pp. 24-42.

  Karas, Hilla 2019. « False Equality in Election Advertisements. The Use of Multilingualism and Subtitles », Journal of Language and Politics 18:1, pp. 131-153.

  קרס, הילה 2018. "פסיאודו תרגום: בין תרגום ליצירה חדשה", העברית סד, ג-ד, עמ' 95-105.

  Bat-Zeev Shyldkrot, Hava & Karas, Hilla 2018., « Peut-on concilier l’évolution linguistique avec la norme? », Flambeau 43(1), pp. 1-17

  Karas, Hilla 2016. “Intralingual Intertemporal Translation as a Relevant Category in Translation Studies”, Target 28:3, pp. 445-466.

  Karas, Hilla 2014. « Une rhétorique d’excès et d’absurde à traduire: l’exemple d'une chantefable du XIIIe siècle », Septet-Traductologie 5, pp. 222-244.

  קרס, הילה 2011. "קווים לדמותו של הפילולוג המתרגם", בתוך: חלקת לשון 43-44, עמ' 87-99.

  קרס, הילה 2008. "אותה גברת בשינוי אדרת: על התועלת בניתוח הוצאות מחודשות של תרגומים", בתוך: חלקת לשון 40, עמ' 150-165.

  Karas, Hilla 2007. « Le Statut de la traduction dans les éditions bilingues : de l’interprétation au commentaire », Palimpsestes 20, pp. 137-159.

  מאמרים ופרקים בספרים ובאסופות

  Karas, Hilla 2024. “Modern Hebrew Retranslations of the Hebrew Bible and their Implied Perspective on Language and Translation”, in: Dievenkorn, Sabine & Shaul Levin (eds.), [Re]Gained in Translation Vol. II: Bibles, Histories and Struggles for Identity. Berlin: Frank & Timme, p. 215-248
   
  Karas, Hilla 2024. "Archaization, modernization  and reperesenting the source language in intralingual diachronic translation", in:  Pillière, Linda & Özlem Berk Albachten (eds.), The Routledge Handbook of Intralingual Translation.
   
  Rubanovsky-Paz, Judith, Karas, Hilla and Yalon-Chamovitz, Shira 2024. “Intralingual interpretation: Simultaneous easy language interpreting as a new form of simultaneous interpreting”, in: Pillière, Linda & Özlem Berk Albachten (eds.), The Routledge Handbook of Intralingual Translation

   

  Karas, Hilla 2022. “Cultural Hazard: The Tough Reception of the Modern Hebrew Ram Bible in Israel”, in: Dievenkorn, Sabine & Shaul Levin (eds.), [Re]Gained in Translation Vol. 1: Bibles, Theologies, and the Politics of Empowerment. Berlin: Frank & Timme, pp. 313-332.

  Karas, Hilla 2022. “Cultural Translation and Translation Proper: Experiences of the Migrant in Divakaruni’s Queen of Dreams”, in: Synchronie et diachronie : l’enjeu du sens, Bertin, Annie, Ponchon, Thierry et Olivier Soutet (eds.), Paris : Champion, pp. 253-263.

  Bat-Zeev Shyldkrot, Hava & Karas, Hilla 2021. « Un corpus de traduction intralinguale : considérations méthodologiques et théoriques », in : Bertin, Annie ; Françoise Gadet et Sabine Lehmann (eds.), Données variationnelles. DDRV, Presses de l'université de Savoie-Mont-Blanc, pp. 99-115.

  Karas, Hilla 2016. « Les statuts paratextuels de la traduction », in : La Traduction, Pratiques d’hier et d’aujourd’hui ; Ducos, Joëlle et Joëlle Gardes Tamine (eds.), pp. 199-216.

  קרס, הילה 2016. על אי (?) ההתקבלות של תנ"ך רם, העברית שפה חיה ז', עמ' 367-386.

  Corbellari, Alain & Hilla Karas 2012. « Le passé médiéval : la traduction des œuvres composées en ancien français et dans des états anciens des langues européennes », in Histoire de la traduction en langue française, XIXe siècle, série éditée par Jean-Yves Masson et Yves Chevrel, pp. 230-250.

  Karas, Hilla 2009. « La Curne de Sainte Palaye traducteur: « Pas si belle mais bien fidèle » », in Michel Wiedemann (éd.), Théories et pratiques de la traduction aux XVIIe et XVIIIe siècles, Tübingen: Narr Franke, Biblio 17, Vol. 182, pp. 85-98.

   סקירות ספרים 
  קרס, הילה 2011. ילדים מדברים, מאת שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו, חלקת לשון 43-44, עמ' 465-469.

  Karas, Hilla 2006. Saussure and His Interpreters, by Roy Harris. Lingvisticae Investigationes 29:2, pp. 313-318.

  Karas, Hilla 2008. La Postposition du sujet en français aux XVe et XVIe siècles. Analyse sémantico-pragmatique, par Sophie Prévost. Lingvisticæ Investigationes 32:1, pp. 155–158.

   

  מידע נוסף

  ד"ר הילה קרס הצטרפה לסגל המחלקה לתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר־אילן בשנת 2011 ומתמחה בתחומים: תרגום תוך־לשוני, הטרו־לינגווליות ותרגום, תרגום ואידאולוגיה, תרגום והגירה, דתות ותרגום ותרגום וטקסטים מולטי־מודליים (כגון, ספרים מאוירים, סרטונים עם טקסט דבור וכתוביות).

   

  תאריך עדכון אחרון : 22/05/2024