הנהרות בתרגום

הנהרה (explicitation) היא מונח שטבעו לראשונה ויניי ודרבלנט כאחת מטכניקות התרגום והיא שילוב של הסברים או פרטים בתרגום שרק משתמעים מהמקור אך אפשר להבינם מתוך ההקשר או המצב. תהליך ההנהרה קורה כשהמתרגם משלים את טקסט המקור, למשל באמצעות הוספת משפטי הסבר, פירוש השתמעויות או הוספת מילות קישור כדי להבהיר את ההיגיון ולהגביר את הקריאות. זהו תהליך שגור מאוד ודרך מחקר ודיון בנושא אפשר לעסוק בתופעות שונות הקשורות לעבודתם של המתרגמים, בזירה הספרותית למשל, ליכולותיהם ולאישיותם.