הצעות מחקר לדוגמה

הצעות המחקר באתר נועדו לשמש כמודל לסטודנטים המבקשים לכתוב תזה במחלקה וכתוספת להנחיות לכתיבת תזה באתר האוניברסיטה.

* טיפולוגיה של היקרויות הומוריסטיות בסרטי אלמודובר: ניתוח והשוואה של המקור בספרדית ושל התרגום לעברית בכתוביות - נטי ביבס שיזף

* תפסת מרובה לא תפסת: התערבות לשונית והעלאה משלבית בתרגומים לעברית של "התפסן בשדה השיפון" לג'יי די סלינג'ר בראי השערת העריכה העצמית - אבישי גרצ'וק

* הערכת איכות של תרגום מכונה באמצעות שיטה רב ממדית לניתוח שגיאות (MQM): הנגשת מידע במצבי חירום - יוליה לויט

* American Reform Judaism and Translations of the Passover Haggadah: a case study of Sh'fokh Ḥamatkhaפיליס מאיר

* הומור ואירוניה בתרגומי "שלושה בסירה אחת" - טלי פ. סידר

* הפולמוס סביב שר הטבעות - גבריאלה אברם

* מתרגמים מדברים על עצמם, על עבודתם ועל מקצועם - טניה ווינובה

* פישוט קולי סימולטני לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית כמתורגמנות תוך-לשונית: דמיון ושוני - יהודית רובנובסקי פז

* Translation of Culture-Specific Items (English to Arabic) in Al-Fanous Library Children's Stories - נג'לא ג'אנם