המחלקה לתרגום וחקר התרגום

המחלקה לתרגום ולחקר התרגום באוניברסיטת בר־אילן היא היחידה בארץ המכשירה מתורגמנים ומתורגמניות – אנשי מקצוע המספקים תרגום בעל־פה בו־זמני (סימולטני) או עוקב, לצד הכשרת מתרגמים ומתרגמות – העוסקים בתרגום טקסטים. אנו גם המחלקה היחידה בארץ שמאפשרת ללמוד לתואר שני (עם תזה וללא תזה, עם הסמכה וללא הסמכה) ולהתמחות בתואר שלישי, בחקר מגוון הסוגיות המרתקות שמספקות לנו שפות והמעבר ביניהן.

גלו כל מה שקורה
הכירו את המחלקה לתרגום וחקר התרגום
הכירו את מרצי המחלקה ומגוון תחומי הלימוד והמחקר שלנו: ממתורגמנות ועד תרגום משפטי וספרותי, ונקודות המפגש הרבות בין טקסט, שפה, חברה, תרבות והיסטוריה.
סגל אקדמי
מחקר: תרגום תוך-לשוני תרגום ולאומיות הטרולינגווליות, טקסטים רב-לשוניים מקרים לא פרוטוטיפיים של תרגום
הודעות