תרגום בעתות משבר ומלחמה

תרגום בעתות משבר ומלחמה הוא תחום מחקר חדש שצובר תאוצה בעשור האחרון, בייחוד לאור המשברים בעידן הגלובלי, ובהם מגפות, אסונות טבע, מלחמות וסכסוכים. הנגשת המידע ותיווך בין־לשוני נחוצים בעתות אלו. המחקר בתחום בוחן לא רק אילוצים לשוניים, קוגניטיביים, חברתיים־תרבותיים ופסיכולוגיים המשפיעים על התרגום, אלא גם אילוצים ואתגרים הייחודיים לעתות משבר המלחמה. עם נושאי המחקר המרכזיים נמנים גם זהותם ותפקידם של מתרגמים ומתורגמנים, מקצועיים ולא מקצועיים, הפועלים בעתות משבר ומלחמה.  

חוקרים