עבודה בתחום

בוגרי המחלקה משתלבים בשוק העבודה ומוזמנים לתרגם בכנסים ובאירועים מקומיים ובינלאומיים, או בחברות שונות, במשרדי תרגום, במשרדים ממשלתיים וכעובדים עצמאיים, כפרנסה העיקרית או כעבודה נוספת.