סגל אקדמי

ראש המחלקה

שםסמל מיון תפקיד טלפון
פרופ' ויסברוד רחל הוראה ומחקר 03-5318227

חוקרים

שםסמל מיון תפקיד טלפון
omri asscher picture ד"ר אשר עמרי 03-5318227
תמונה ד"ר הירש גליה הוראה ומחקר 03-5318227
picture of professor Weizman פרופ' ויצמן אלדעה הוראה ומחקר 03-5318227
תמונה של הילה קרס ד"ר קרס הילה הוראה ומחקר 03-5317587

מומחים

שםסמל מיון תפקיד טלפון
גב' אביטל רחל הוראת תרגום בכתב ובעל-פה מעברית לאנגלית 03-5317565
גב' ארליך שלומית הוראת תרגום במסלול האנגלי
ד"ר ברוך נחמה הוראת סגנון עברי למתרגמים 03-5317326
גב' גיצלטר שרון הוראת תרגום בעל-פה מעברית לאנגלית
גב' הרן שולמית הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול האנגלי והצרפתי 03-5317568
ד"ר טולטוב יקטרינה הוראת גרמנית
ד"ר לביא לימור הוראת תרגום במסלול הערבי
גב' סבנייה-גבריאל נרי הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול האנגלי ומיומנויות מחשב 03-5289938
מר סואעד צאלח הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול הערבי
ד"ר שוסטר מיכל הוראת מתורגמנות קהילתית
מר שליט דן הוראת תרגום במסלול הצרפתי
גב' שמעוני מרלן הוראת תרגום במסלול הצרפתי