מטפורות בנושא תרגום כפי שנאמרו או שנכתבו על ידי מתרגמים צרפתיים בחמישים השנים האחרונות

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
שם סטודנט (לועזי): 
תקציר בלועזית: