תעביר, היפרטקסטואליות ואלוזיה בספרו של טרי פראצ'ט Wyrd Sisters