Placeholder Image

פרופ' מרים שלזינגר

דוא"ל
trans@biu.ac.il
מידע נוסף

הדף הוא לזכרה של חברת סגל המחלקה שנפטרה בכ"ה בחשון תשע"ג, 10 בנובמבר 2012

לפרטים מלאים

תחומי עניין

 

 • תהליכים קוגניטיביים בתרגום סימולטאני
 • תרגום ספרותי
 • חקר קורפוסים מתורגמים
 • תרגום קהילתי
 • תרגום בבית-המשפט
 • הוראת תרגום (פדגוגיה)
 • תורת התרגום (תיאוריות)
 • ייצוג עצמי במקצועות התרגום
 • מדיניות לשונית וזכויות שפה
 • תרגום לשפות סימנים
 • תרגום לעברית וממנה
 • תרגום לאנגלית וממנה

תאריך עדכון אחרון : 14/09/2022