"אדפטציה עצמית" – על אדפטציה קולנועית של סופרים ליצירות שלהם – מקרה מבחן John Irving and The Cider House Rules