תרגומי אופרה בראי תורת הסקופוס "דון ג'ובאני" כמקרה מבחן