תרגומי אופרה בראי תורת הסקופוס "דון ג'ובאני" כמקרה מבחן

שנה: 
תואר: 
סטודנט: 
שם סטודנט (לועזי):