הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול הרוסי

ד"ר טניה ווינובה

דוא"ל
tanya.voinov@gmail.com
מידע נוסף

ד"ר טניה ווינובה, בוגרת המחלקה לתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר-אילן, מתרגמת ומתורגמנית כנסים וועידות, מלמדת תרגום בכתב ובעל-פה ומכשירה מתורגמנים במגזר הציבורי. מרצה במכללת בית ברל וחוקרת ייצוגים עצמיים של מתרגמים ומתורגמנים בהקשרים רבי תרבויות.

התמחות

 

 

 

 

 

פרסומים

פרסומים שפיטים

Voinova, Tanya. 2013. “From taken-for-grantedness to professional awareness: Self-presentations of student-interpreters in a community interpreting course”. In Emerging Research in Translation Studies: Selected Papers of the CETRA Research Summer School 2012, G. González, Y. Khaled and T. Voinova (eds). http://www.arts.kuleuven.be/cetra/papers/files/voinova.

Voinova, Tanya and Ordan, Noam. (in press). “Narratives of community interpreters:

What can we learn from using corpora-based methodology?” In Addressing Methodological Challenges in Interpreting Studies Research, C. Monacelli and C. Bendazzolli (eds). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

 

Voinova, Tanya and Shlesinger, Miriam. Forthcoming. "Translators talk about themselves, their work and their profession: The habitus of translators of Russian literature into Hebrew". TTR: Translation, Terminology, Writing.

 

פרסומים אחרים

Shlesinger, Miriam and Voinova, Tanya. 2012. “Self-perception of female translators and interpreters in Israel”. In Discourses of Translation: Festschrift in Honour of Christina Schaeffner, B. Adab, P. Schmitt and G. Shreve (eds). Frankfurm am Main: Peter Lang. 191-212.

Shlesinger, Miriam, Voinova, Tanya and Schuster, Michal. Forthcoming. A feminine occupation? The conflicts inherent to community interpreting as expressed by female student interpreters.

עריכה

González Núñez, Gabriel, Khaled, Yasmine and Voinova, Tanya (eds). 2013. Emerging Research in Translation Studies: Selected Papers of the CETRA Research Summer School 2012. http://www.arts.kuleuven.be/cetra/papers.

תאריך עדכון אחרון : 14/09/2022