סגל אקדמי

ראש המחלקה

שםסמל מיון תפקיד טלפון
תמונה של הילה קרס ד"ר קרס הילה הוראה ומחקר 03-5317587

חוקרים

שםסמל מיון תפקיד טלפון
picture of professor Weizman פרופ' ויצמן אלדעה הוראה ומחקר 03-5318227
תמונת פרופיל של רחל ויסברוד פרופ' ויסברוד רחל הוראה ומחקר 03-5318227
תמונה ד"ר הירש גליה הוראה ומחקר 03-5318227
omri asscher picture ד"ר אשר עמרי הוראה ומחקר 03-5318227

מומחים

שםסמל מיון תפקיד טלפון
גב' שמעוני מרלן הוראת תרגום במסלול הצרפתי
מר שליט דן הוראת תרגום במסלול הצרפתי
ד"ר שוסטר מיכל הוראת מתורגמנות קהילתית
גב' רובנובסקי-פז יהודית הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול הרוסי
מר צ'רנובילסקי סטניסלב הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול הרוסי
תמונה שירה פינסון גב' פינסון שירה הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול האנגלי
ד"ר ווינובה טניה הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול הרוסי
גב' הרן שולמית הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול האנגלי והצרפתי 03-5317568
גב' גיצלטר שרון הוראת תרגום בעל-פה מעברית לאנגלית
ד"ר ברוך נחמה הוראת סגנון עברי למתרגמים 03-5317326
גב' אביטל רחל הוראת תרגום בכתב ובעל-פה מעברית לאנגלית 03-5317565