סגל אקדמי

ראש המחלקה

שםסמל מיון תפקיד טלפון
פרופ' ויסברוד רחל הוראה ומחקר 03-5318227

חוקרים

שםסמל מיון תפקיד טלפון
תמונה של הילה קרס ד"ר קרס הילה הוראה ומחקר 03-5317587
picture of professor Weizman פרופ' ויצמן אלדעה הוראה ומחקר 03-5318227
תמונה ד"ר הירש גליה הוראה ומחקר 03-5318227
omri asscher picture ד"ר אשר עמרי 03-5318227

מומחים

שםסמל מיון תפקיד טלפון
גב' שמעוני מרלן הוראת תרגום במסלול הצרפתי
מר שליט דן הוראת תרגום במסלול הצרפתי
ד"ר שוסטר מיכל הוראת מתורגמנות קהילתית
מר סואעד צאלח הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול הערבי
גב' סבנייה-גבריאל נרי הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול האנגלי ומיומנויות מחשב 03-5289938
ד"ר לביא לימור הוראת תרגום במסלול הערבי
ד"ר טולטוב יקטרינה הוראת גרמנית
גב' הרן שולמית הוראת תרגום ומתורגמנות במסלול האנגלי והצרפתי 03-5317568
גב' גיצלטר שרון הוראת תרגום בעל-פה מעברית לאנגלית
ד"ר ברוך נחמה הוראת סגנון עברי למתרגמים 03-5317326
גב' ארליך שלומית הוראת תרגום במסלול האנגלי
גב' אביטל רחל הוראת תרגום בכתב ובעל-פה מעברית לאנגלית 03-5317565