חקר האירוניה הלשונית ולמידת מכונה

האירוניה הלשונית נחקרה מנקודות מבט שונות, למשל רטוריקה וספרות, אולם בעשורים האחרונים היא נחקרת גם מנקודת מבט פרגמטית. שאלות עולות בדבר הדרכים השונות לפענוח האירוניה, תפקידיה של האירוניה בהקשרים שונים (לשון הדיבור, לשון פוליטית, מדיה חברתית ועוד), הבדלים בין תרבויות באפיוניה הלשוניים של האירוניה ובתפקידיה, וכן – מהם העוגנים הלשוניים המשמשים לזיהוי אירוניה ולפענוחה. בנושא זה של העוגנים הלשוניים מתפתח היום מחקר המשלב פרגמטיקה ולמידת מכונה: האם אפשר "ללמד" את המכונה לזהות אירוניה? לנבא באילו הקשרים היא תזהה אותה? מה הם אותם הקשרים ומהם האפיונים הלשוניים שהמכונה יכולה "להישען" עליהם? והאם כל אלה זהים בלשונות שונות? תשובות לשאלות אלו, ואפילו עצם העלאתן, תורמות להבנה טובה יותר של הלשון ותפקידיה בחברות שונות וגם בתרגום של רמזים והשתמעויות.