מסלול מחקרי

להרשמה

התוכנית מקנה תואר שני והכשרה מעשית חלקית. היא מתאימה למעוניינים במחקר המתעתדים לכתוב תזה. התכנית כוללת 4-3 קורסי מבוא עיוניים, 4 סמינריונים, וכן 2-1 קורסים מעשיים. הלימודים נמשכים לרוב שנתיים, יומיים בשבוע.

קורסים עיוניים

קורסים אלה הם בדגש על חקר התרגום. הנושאים מגוונים וקיימת בחירה בין הקורסים.

בקורסי המבוא הסטודנטים קוראים מאמרים שנכתבו בנושא ומיישמים את הנלמד בניתוח טקסטים. קורסים לדוגמה הם: תרגום וזהות יהודית; מפגש ישראלי-אמריקני; תרגום ואידיאולוגיה; סוגיות יסוד בתרגום: בין הצורני והחברתי; מבוא לפרגמטיקה בהקשרים בין תרבותיים; שיטות מחקר בתורת התרגום; דתות ותרגום; תרגום ושכניו.

בסמינריונים הסטודנטים מתעמקים בנושא מסוים ויכולים לכתוב עבודת חקר בנושא זה. סמינריונים לדוגמה הם: המרחב התוך-לשוני והרב-לשוני: השלכות לתרגום; תרגום ספרותי; תרגום הומור בגישה פרגמטית; תרגום במאה ה-21; תרגום – בין זיכרון והיסטוריה; המתרגם בחברה והחברה בתרגום: תרגום בין צירי החברה והזמן.

ניתן לראות את הקורסים הנלמדים עתה במערכת השעות.

סטודנטים במסלול זה חייבים לכתוב תזה מחקרית במחלקה ועליהם מראש לעמוד בתנאי הסף: ממוצע 85 ומעלה בתואר הראשון; להגיש דוגמה לכתיבה אקדמית העומדת ברמה הנדרשת; למצוא התאמה מבחינת נושא ומנחה; מענה על שאלון התאמה. על הסטודנט להשתתף בפורום כותבי תזה ודוקטורט ובסדנת כתיבה אקדמית באנגלית.

ציון 86 ומעלה בתזה יאפשר המשך ללימודי דוקטורט.

קורסים מעשיים (לימודים של 4-2 ש"ש בתרגום בכתב/בע"פ).

מדי שנה נפתחות שתי מגמות לשוניות בתרגום: עברית<>אנגלית ועברית<>צרפתית. כמו כן, נפתחות בכפוף למספר המתקבלים המגמות עברית<>ערבית, עברית<>רוסית (במסלול זה לומדים גם תרגום מאנגלית לרוסית) ועברית<>ספרדית.

במהלך שיעורי התרגום בכתב ובעל-פה נלמדים נושאים רבים ומגוונים. המטרה היא ללמוד את עקרונות התרגום, להעשיר את אוצר המילים של הסטודנטים ולהרחיב את ההשכלה הכללית הנחוצה למתרגם.

שיעורי התרגום בעל-פה, המתקיימים בארץ רק באוניברסיטת בר-אילן,  נלמדים במעבדה משוכללת. הלימודים כוללים תרגול תרגום של הרצאות מהשטח בתרגום בו-זמני (שבו התרגום נעשה במקביל לדברים הנאמרים ונשמע באוזניות) ובתרגום עוקב (שבו התרגום מושמע לאחר כל קטע דיבור).

למידע נוסף על לימודי תרגום באוניברסיטת בר-אילן, אנא צרו עמנו קשר במייל trans@biu.ac.il  או בטלפון: 03-5318227