בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך
תאריך
מחבר
פרופ' רחל ויסברוד
הוצאה
האוניברסיטה הפתוחה
תקציר

הספר בוחן את התמורות שהתרחשו בשירה העברית בשנות החמישים של המאה העשרים על-פי קובצי שירה של אחדים מבכירי המשוררים באותם ימים ודן בשינויים שחלו במגוון תחומים: הדובר והסיטואציה, הלשון המטפורית, הארגון המוסיקלי, הטון, הלשון והתמטיקה. ייחודו של הספר בכך שאינו תופס את ההתפתחויות בשירה כרצף לינארי שבו כל דור מחליף דור קודם, אלא עומד על המפגש בין שלושה דורות של משוררים שהשפיעו זה על זה – דור שלונסקי/אלתרמן, דור הפלמ"ח ודור המדינה. בנוסף למאפיינים הדוריים מציג הספר את הפואטיקה הייחודית לכל אחד מהמשוררים הנידונים בו: נתן אלתרמן, יונתן רטוש, חיים גורי, אמיר גלבוע,  נתן זך, יהודה עמיחי, דוד אבידן ודליה רביקוביץ'.

(מידע נוסף)

תאריך עדכון אחרון : 10/01/2024