לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום

לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום
תאריך
מחבר
פרופ' רחל ויסברוד
הוצאה
האוניברסיטה הפתוחה
תקציר

הספר מציג את תורת התרגום כתחום-דעת אקדמי רב-פנים באמצעות בחינת מושגי-יסוד וסוגיות מרכזיות בחקר התרגום. הוא עוסק במגוון רחב של נושאים ותופעות – בלשון, בספרות ובתקשורת – מנקודת מבט רב-תחומית הרואה בתרגום חלק בלתי נפרד מזיקות-הגומלין בין תרבויות. בשבעת חלקיו דן הספר בתרגום כנושא להגות ולמחקר, בייצוגי המציאות בקרב דוברי שפות שונות, בהבדלים המבניים בין שפות, בערוצי התרגום השונים – הכתוב, החזותי והמושמע, במושג הנורמה ובגורמים המשפיעים על הכרעות המתרגם. בנוסף לתרגום בין-לשוני דן הספר בתרגום במובנו הרחב, הכולל תעביר של דגמים בין מערכות סמיוטיות שונות, כגון מהספרות לקולנוע, או לקהלי יעד שונים, וביבוא דגמים זרים לתרבות. הספר כולל דוגמאות משפות ומתרבויות שונות, אך בעיקר מעברית.

(מידע נוסף)

תאריך עדכון אחרון : 10/01/2024