עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון סטודנט מנחה
2008 שימוש בלועזית בטקסטים עבריים:מחקר השוואתי בין עברית כשפת מקור לעברית מתורגמת MA לנג ברכה שלזינגר מרים
2008 כיווניות ואופנות בתרגום בעל-פה: תרגום משפה ג' כמקרה מבחן בקרב סטודנטיות לתרגום MA פיליפוב סווטלנה שלזינגר מרים
2008 תרגום האמצעיים הפואטיים ברומן לוליטה מאת ולדימיר נבוקוב MA רייב גלי שלזינגר מרים
2007 התרגום בשו"ת: יחסם של רבנים ופוסקים לתרגום כתבי הקודש MA גרינברג סמי קופמן פרנסין
2007 מעמדם של תרגומים-עצמיים ותהליך יצירתם: אפריקאנס-אנגלית כמקרה-מבחן MA ארליך שלומית
2007 ביטוי רגשות אצל בני נוער רב-לשוניים:תלמידים צ'רקסים כמקרה מבחן MA דרורי אירית שלזינגר מרים
2006 נורמות וכללי אתיקה בקרב מתורגמנים בבתי-משפט צבאיים: בית המשפט יהודה כמקרה מבחן MA ליפקין שירה
2006 גישור לשוני ותרבותי בעת המפגש הרפואי עם דוברי אמהרית: תפקיד המתורגמן הרפואי בעיני עצמו ובעיני ספקי השירות הרפואי התלויים בו MA סרי גתית
2006 אירוניה לשונית בדו-שיח ברומן Pride and Prejudice לג'יין אוסטן והשוואת מקור ותרגום MA ארד יוליה ויצמן אלדעה
2006 תרגומה מול תרגומו - תרגום ומגדר MA אלרז ענבל שלזינגר מרים