יצוגים עצמיים של סטודנטים המשתתפים בקורס 'מתורגמנות קהילתית'

Year: 
Degree: 
Student: 
Student's foreign name: 
Brief: 

העבודה נכתבה בהנחייה משותפת של פרופ' רחל ויסברוד ופרופ' יואל וולטרס מהמחלקה לאנגלית

תקציר

תקציר בלועזית: