עבודות תזה ודיסרטציות

העבודות המלאות נמצאות באתר הספריה

שנהסמל מיון סטודנט מנחה
2007 ביטוי רגשות אצל בני נוער רב-לשוניים:תלמידים צ'רקסים כמקרה מבחן MA דרורי אירית שלזינגר מרים
2007 מעמדם של תרגומים-עצמיים ותהליך יצירתם: אפריקאנס-אנגלית כמקרה מבחן MA שלמית ארליך שלזינגר מרים
2006 גישור לשוני ותרבותי בעת המפגש הרפואי עם דוברי אמהרית: תפקיד המתורגמן הרפואי בעיני עצמו ובעיני ספקי השירות הרפואי התלויים בו MA סרי גתית
2006 נורמות וכללי אתיקה בקרב מתורגמנים בבתי-משפט צבאיים: בית המשפט יהודה כמקרה מבחן MA ליפקין שירה
2006 אירוניה לשונית בדו-שיח ברומן Pride and Prejudice לג'יין אוסטן והשוואת מקור ותרגום MA ארד יוליה ויצמן אלדעה
2006 תרגומה מול תרגומו - תרגום ומגדר MA אלרז ענבל שלזינגר מרים
2006 פענוח אירוניה ותרגומה בספרות זרם התודעה MA סמדר ציוני ויצמן אלדעה
2006 תגוביות הקוראים לאירוניה במאמרי עמדה בעיתונות היומית המקוונת – בחינת עדויות להערכת האירוניה ולדרכי התגובה כלפיה Ph.D הלה אתקין ויצמן אלדעה
2005 מה קורה בקופסה השחורה: תיקונים עצמיים בתרגום סימולטני בצמד השפות עברית ואנגלית MA פילוס אסנת
2004 דפוסי תקשורת בין מהגרי עבודה בישראל לבין נותני השירות הרפואי: מרפאת "רופאים לזכויות אדם" כמקרה מבחן MA שוסטר מיכל