התפנתה משרה לעורך או עורכת לשון באוניברסיטה הפתוחה.