תואר שני בתרגום וחקר התרגום

המחלקה מציעה תכנית מלאה, הכוללת לימודים לתואר והכשרה מקצועית; תכנית מותאמת למורים; ותכנית בדגש מחקרי.