עבודות סמינריון ועבודות קורס

שנה מחבר Sort descending
ספרות ילדים מתורגמת ואידאולוגיה בברית המועצות, 1960-1930 2021 אנסטסיה ליברמן
מדינה מדינה ככתבה ועם ועם כלשונו: על התרגום המסקרן למילים המקראיות "(כתונת) פסים" ו"סריס" 2008 אפריאט שרית
מטפורות בנושא התרגום שנאמרו או שנכתבו על ידי מתרגמים ואנשי רוח ותרבות ישראליים בחמישים השנה האחרונות 2010 גורדון עדי
מחקר על תרגום סימולטני 2003 גנט מרים
תרגום סדרות הקומיקס "טינטין" ו"אסטריקס" מצרפתית לעברית 2007 דביר שירה
בעיות ופתרונות בתרגום לאנגלית של הסיפור "עגונות" מאת ש"י עגנון 2009 כהן דוריאן
תיקונים עצמיים (Self Corrections) בתרגום בע"פ 2003 כהן דורית
מאפיינים של בית הדין לעבודה - השלכות על סוגיית המתורגמנות, מקרה מבחן: בית הדין האזורי לעבודה בירושלים 2011 מור חיים רות
קשיים העולים בתרגום דברי יהדות בהדגשה על תרגום יצירות עגנון 2009 מור-חיים רות
כל המרבה בבריתות הרי זה משובח 2020 נתלי שטיבלמן