כל המרבה בבריתות הרי זה משובח

כל המרבה בבריתות הרי זה משובח

שנה: 
מחבר: 
נתלי שטיבלמן
Foreign Author name: 
Natalie Shtivelman