שלחו לחבר

לוח שנה אקדמי

מערכת תשפ"ב

 

לוח שנה תשפ"ב

 

 

מלגות שכר לימוד לתלמידים חדשים  

לתואר שני ולתואר שלישי לשנת תשפ"א.

הפקולטה למדעי הרוח מציעה לשנת הלימודים תש"פ מלגות בהיקף חצי שכר לימוד על בסיס מצוינות ו/או מצב סוציו 

אקונומי, לתלמידים חדשים לתואר שני ושלישי בשנת תש"פ אשר התקבלו  לתואר שני ולתואר שלישי.

המלגות יוענקו בסמס' ב' תשפ"א.

יש למלא את הטפסים הבאים ולהגישם ללשכת הפקולטה למדעי הרוח בנין 1002 קומה 3 חדר 308 בהקדם:

בניגוד למצויין בטפסים, ניתן להגיש בקשות עד סוף סמסטר א' תש"פ. תשובות יינתנו בתחילת סמסטר ב' תש"פ.

https://www1.biu.ac.il/scholarships/MA   קישור לדף מלגות לתואר שני.

https://www1.biu.ac.il/scholarships/PHD  קישור לדף מלגות לתואר שלישי.

תאריך עדכון אחרון : 20/10/2021