ד"ר הילה קרס

ד"ר
הוראה ומחקר
ד"ר הילה קרס
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 
מידע נוסף: 

  

פרסומים

מאמרים בכתבי עת

 

Karas, Hilla 2019. « Intelligibility and the Reception of Translation », Perspectives Studies in Translatology 28:1, pp. 24-42.

Karas, Hilla 2019. « False Equality in Election Advertisements. The Use of Multilingualism and Subtitles », Journal of Language and Politics 18:1, pp. 131-153.

קרס, הילה 2018. "פסיאודו תרגום: בין תרגום ליצירה חדשה", העברית סד, ג-ד, עמ' 95-105.

Shyldkrot, Hava Bat-Zeev & Karas, Hilla 2018., « Peut-on concilier l’évolution linguistique avec la norme? », Flambeau 43(1), pp. 1-17

Karas, Hilla 2016. “Intralingual Intertemporal Translation as a Relevant Category in Translation Studies”, Target 28:3, pp. 445-466.

Karas, Hilla 2014. « Une rhétorique d’excès et d’absurde à traduire: l’exemple d'une chantefable du XIIIe siècle », Septet-Traductologie 5, pp. 222-244.

קרס, הילה 2011. "קווים לדמותו של הפילולוג המתרגם", בתוך: חלקת לשון 43-44, עמ' 87-99.

קרס, הילה 2008. "אותה גברת בשינוי אדרת: על התועלת בניתוח הוצאות מחודשות של תרגומים", בתוך: חלקת לשון 40, עמ' 150-165. 

Karas, Hilla 2007. « Le Statut de la traduction dans les éditions bilingues : de l’interprétation au commentaire », Palimpsestes 20, pp. 137-159.

 

 

מאמרים ופרקים בספרים ואסופות

 

Karas, Hilla 2016. « Les statuts paratextuels de la traduction », in : La Traduction, Pratiques d’hier et d’aujourd’hui ; Actes du colloque international des 10 et 11 mai 2012, eds. Joëlle Ducos et Joëlle Gardes Tamine, pp. 199-216

קרס, הילה 2016. על אי (?) ההתקבלות של תנ"ך רם, העברית שפה חיה ז', עמ' 367-386.

 

Corbellari, Alain & Hilla Karas 2012. « Le passé médiéval : la traduction des œuvres composées en ancien français et dans des états anciens des langues européennes », in  Histoire de la traduction en langue française, XIXe siècle, série éditée par Jean-Yves Masson et Yves Chevrel, pp. 230-250.

Karas, Hilla 2009. « La Curne de Sainte Palaye traducteur: « Pas si belle mais bien fidèle » », in Michel Wiedemann (éd.), Théories et pratiques de la traduction aux XVIIe et XVIIIe siècles, Tübingen: Narr Franke, Biblio 17, Vol. 182, pp. 85-98.

 

 

סקירות ספרים                                                                                    

קרס, הילה 2011. ילדים מדברים, מאת שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו, חלקת לשון 43-44, עמ' 465-469.

Karas, Hilla 2006. Saussure and His Interpreters, by Roy Harris. Lingvisticae Investigationes 29:2, pp. 313-318.

Karas, Hilla 2008. La Postposition du sujet en français aux XVe et XVIe siècles. Analyse sémantico-pragmatique, par Sophie Prévost. Lingvisticæ Investigationes 32:1, pp. 155–158.

 

קורסים

דתות ותרגום

אידיאולוגיה ותרגום

התרגום ומה שמעבר

שיטות מחקר בתורת התרגום

המרחב הבין-לשוני והתוך לשוני: השלכות על התרגום

אירופה פוגשת את ערש ינוקתה: טקסטים מימי הביניים ותרגומיהם

מחקר

תרגום תוך-לשוני

תרגום ולאומיות

הטרולינגווליות, טקסטים רב-לשוניים

מקרים לא פרוטוטיפיים של תרגום

תחומי עניין

תחומי עניין: