הוראה ומחקר

הוראה ומחקר

ד"ר הילה קרס

טלפון
פקס
153-89101960
דוא"ל
hilla.karas@biu.ac.il
משרד
חדר 210
שעות קבלה
בתיאום מראש
פרסומים

מאמרים בכתבי עת

 

Karas, Hilla 2022. "Objects of remembrance and renewal. Translated materiality in Queen of Dreams", Translation and Interpreting Studies (not yet assigned to an issue). DOI:10.1075/tis.21030.kar

Karas, Hilla & Hava Bat-Zeev Shyldkrot 2021. “Intralingual Diachronic Translation and Transfer: The Case of Old French, Romance Studies, 39:4, pp. 189-207

Bat-Zeev Shyldkrot & Hilla Karas 2021. « Je est un autre : représentation de l’ancien français dans les traductions modernes », Linguarum Varietas X, pp. 123-135

Karas, Hilla 2020. "Illustrated Translations Longing for the Middle Ages, exemplified by modern french versions of Aucassin et Nicolette", Punctum 6:1, pp. 161-183.

קרס, הילה 2020. "ערבית כאלמנט ויזואלי בשילוט לדוברי עברית: בין המובן מאליו לפרובוקציה", עיונים בשפה וחברה 13(1), עמ' 213-196.

Karas, Hilla 2020. « Intelligibility and the Reception of Translation », Perspectives Studies in Translatology 28:1, pp. 24-42.

Karas, Hilla 2019. « False Equality in Election Advertisements. The Use of Multilingualism and Subtitles », Journal of Language and Politics 18:1, pp. 131-153.

קרס, הילה 2018. "פסיאודו תרגום: בין תרגום ליצירה חדשה", העברית סד, ג-ד, עמ' 95-105.

Shyldkrot, Hava Bat-Zeev & Karas, Hilla 2018., « Peut-on concilier l’évolution linguistique avec la norme? », Flambeau 43(1), pp. 1-17

Karas, Hilla 2016. “Intralingual Intertemporal Translation as a Relevant Category in Translation Studies”, Target 28:3, pp. 445-466.

Karas, Hilla 2014. « Une rhétorique d’excès et d’absurde à traduire: l’exemple d'une chantefable du XIIIe siècle », Septet-Traductologie 5, pp. 222-244.

קרס, הילה 2011. "קווים לדמותו של הפילולוג המתרגם", בתוך: חלקת לשון 43-44, עמ' 87-99.

קרס, הילה 2008. "אותה גברת בשינוי אדרת: על התועלת בניתוח הוצאות מחודשות של תרגומים", בתוך: חלקת לשון 40, עמ' 150-165. 

Karas, Hilla 2007. « Le Statut de la traduction dans les éditions bilingues : de l’interprétation au commentaire », Palimpsestes 20, pp. 137-159.

 

 

מאמרים ופרקים בספרים ואסופות

 

Karas, Hilla 2022. “Cultural Translation and Translation Proper: Experiences of the Migrant in Divakaruni’s Queen of Dreams”, in: Synchronie et diachronie : l’enjeu du sens, Sous la responsabilité d'Annie Bertin, Thierry Ponchon et Olivier Soutet, Paris : Champion, pp. 253-263.

Shyldkrot, Hava Bat-Zeev & Karas, Hilla 2021. « Un corpus de traduction intralinguale : considérations méthodologiques et théoriques », in : Bertin, Annie ; Françoise Gadet et Sabine Lehmann (eds.), Données variationnelles. DDRV, Presses de l'université de Savoie-Mont-Blanc, 99-115.

Karas, Hilla 2016. « Les statuts paratextuels de la traduction », in : La Traduction, Pratiques d’hier et d’aujourd’hui ; Actes du colloque international des 10 et 11 mai 2012, eds. Joëlle Ducos et Joëlle Gardes Tamine, pp. 199-216

קרס, הילה 2016. על אי (?) ההתקבלות של תנ"ך רם, העברית שפה חיה ז', עמ' 367-386.

 

Corbellari, Alain & Hilla Karas 2012. « Le passé médiéval : la traduction des œuvres composées en ancien français et dans des états anciens des langues européennes », in  Histoire de la traduction en langue française, XIXe siècle, série éditée par Jean-Yves Masson et Yves Chevrel, pp. 230-250.

Karas, Hilla 2009. « La Curne de Sainte Palaye traducteur: « Pas si belle mais bien fidèle » », in Michel Wiedemann (éd.), Théories et pratiques de la traduction aux XVIIe et XVIIIe siècles, Tübingen: Narr Franke, Biblio 17, Vol. 182, pp. 85-98.

 

 

סקירות ספרים                                                                                    

קרס, הילה 2011. ילדים מדברים, מאת שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו, חלקת לשון 43-44, עמ' 465-469.

Karas, Hilla 2006. Saussure and His Interpreters, by Roy Harris. Lingvisticae Investigationes 29:2, pp. 313-318.

Karas, Hilla 2008. La Postposition du sujet en français aux XVe et XVIe siècles. Analyse sémantico-pragmatique, par Sophie Prévost. Lingvisticæ Investigationes 32:1, pp. 155–158.

 

קורסים

דתות ותרגום

אידיאולוגיה ותרגום

התרגום ומה שמעבר

שיטות מחקר בתורת התרגום

המרחב הבין-לשוני והתוך לשוני: השלכות על התרגום

אירופה פוגשת את ערש ינוקתה: טקסטים מימי הביניים ותרגומיהם

מחקר

תרגום תוך-לשוני

תרגום ולאומיות

הטרולינגווליות, טקסטים רב-לשוניים

מקרים לא פרוטוטיפיים של תרגום

תחומי עניין

תרגום תוך-לשוני

תרגום ולאומיות

תיאוריה של התרגום

תאריך עדכון אחרון : 20/05/2022