יום עיון: תרגום, אקטיביזם ונקיטת עמדה

הזמנה ליום עיון