תרגום תוך לשוני: שפה, טקסט ומעבר --- Intralingual Translation: Text, language and beyond

 

Intralingual Translation: Text, language and beyond

International Research Workshop of the Israel Science Foundation