שלחו לחבר

הומור ואירוניה בתרגומי "שלושה בסירה אחת" - טלי פ. סידר