מלגות

מדי שנה מקבלים שני סטודנטים מלגת לימודים ונשלחים לבית הספר הגבוה לתרגום בפריס     .L'École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT)  המלגות ניתנות על פי החלטת שגרירות צרפת.

 

לצפיה במלגות האוניברסיטה יש להכנס לקישור המצורף:

מלגות והלוואות.

מלגות לסטודנטים באתר לימודים בישראל.

מלגות לדוקטורנטים-רשימת מלגות מחקר.

משרד העלייה והקליטה.

פורטל תלמידים.